Jak vybrat nejvhodnější tepelné čerpadlo do firmy i domácnosti?

  1. Tepelné čerpadlo je ekologickou a ekonomickou variantou k běžným zdrojům tepla, jako jsou kotle na tuhá paliva. Využívá se v domácnostech i firmách.
  2. Existují tři základní typy tepelných čerpadel – země/voda, vzduch/voda a vzduch/vzduch. Každá varianta má své výhody i nevýhody.
  3. O efektivitě vytápění s tepelným čerpadlem rozhoduje především takzvaný topný faktor. Návratnost investice do tepelného čerpadla je v průměru 6 až 8 let.

Princip tepelného čerpadla není neznámý ani nový. Zjednodušeně řečeno, tepelné čerpadlo je zařízení, které čerpá energii ze země, vzduchu nebo vody a přetváří ji na teplo, jež slouží k vytápění nemovitostí. Na trhu najdete celou řadu tepelných čerpadel různých výrobců a různých výkonů – od malých zařízení pro rodinné domy až po velká tepelná čerpadla pro bytové domy, hotely a další náročné provozy.

Typy tepelných čerpadel

Tepelné čerpadlo je vždy spojené s některým ze živlů: zemí, vodou nebo vzduchem. Setkat se můžete s označením země/voda, vzduch/voda nebo vzduch/vzduch. První slovo označuje zdroj, odkud zařízení čerpá teplo, slovo za lomítkem značí ohřívanou vodu v topení.

V České republice je nejčastějším zdrojem energie vzduch, půda či voda. Jako teplosměnné médium slouží buď vzduch (teplovzdušné vytápění), nebo voda (teplovodní vytápění).

Každé řešení má svá pro a proti. Na instalaci je nejjednodušší tepelné čerpadlo vzduch/vzduch. Vyhnete se tak vícenákladům spojeným s vrtem nebo zemním kolektorem. Na druhou stranu není tento druh tepelného čerpadla tak účinný. Pokud se rozhodnete instalovat tepelné čerpadlo země/voda, neobejdete se bez vybudování zemního kolektoru. Výhodou je vyšší účinnost.

Využívejte zelenou elektřinu od E.ONu 

Záleží vám na životním prostředí? Začněte využívat naši zelenou elektřinu. Ta pochází výhradně z obnovitelných zdrojů a nakupujeme ji především od českých výrobců. Tak honem, přejděte s námi na zelenou!

Více informací

Topný faktor tepelného čerpadla

O účinnosti a efektivitě tepelného čerpadla rozhoduje topný faktor, který je klíčový při výběru zařízení. Ve své podstatě jde o poměr mezi vyprodukovaným teplem a spotřebovanou energií (v případě tepelného čerpadla je to elektřina potřebná pro pohon kompresoru).

Čím vyšší hodnotu topný faktor má, tím lépe. Nejčastější hodnota topného faktoru je mezi 2 až 5. Pokud má topný faktor hodnotu 4, znamená to, že čerpadlo vyprodukuje čtyřnásobek tepla, než kolik je třeba dodat pro jeho provoz.

Návratnost investice do tepelného čerpadla

Otázkou, která zajímá každého investora, je, kdy se peníze vydané na nový tepelný zdroj vrátí. Záleží na mnoha faktorech: jaký zdroj tepla byl v místě používán, zda je stavba zateplena, jaký typ tepelného čerpadla investor zvolí či jaká je jeho účinnost.

V průměru se návratnost investice při současných cenách elektřiny a zemního plynu pohybuje mezi 6 až 8 lety.

Tepelné čerpadlo od E.ONu

S tepelným čerpadlem ušetříte až 70 % nákladů na vytápění. Zní to lákavě? Pojďte do toho s námi. Společně vhodné čerpadlo vybereme, pomůžeme vám získat dotaci, a nakonec zařídíme jeho instalaci. Výhodný tarif na elektřinu je u nás samozřejmostí.

Chci tepelné čerpadlo

Mohlo by vás také zajímat:

Jaké výhody má podlahové vytápění?

Podlahové vytápění zajišťuje pohodlí v interiéru a komfort příjemně teplé podlahy.
Víc najdete tady

Jaké jsou technologie úsporného vytápění

Při výběru myslete na to, jakou energii využíváte, jak ji v budově rozvádíte a jakou teplotu interiéru vyžadujete.
Víc najdete tady

Jak regulovat vytápění v domácnosti?

Nejčastějším způsobem regulace je instalace termostatických ventilů a termostatických hlavic.
Víc najdete tady