Jak vybrat nejvhodnější tepelné čerpadlo

  1. Podle okolního prostředí zvolte technologii, která využívá energii země, vody, nebo ovzduší.  
  2. Kvalitní tepelné čerpadlo má vysoký topný faktor.

Tepelné čerpadlo představuje moderní a ekologickou technologii pro vytápění a ohřev vody v rodinném domě. Protože využívá volně dostupnou energii okolního prostředí, vyznačuje se nízkou spotřebou elektřiny. Oproti plynovému nebo přímotopnému vytápění ušetří až polovinu, respektive až 2/3 provozních nákladů. Když se do výběru tepelného čerpadla pustíte, zohledněte několik klíčových faktorů.

Tepelné čerpadlo využívá teplo ze svého okolí 

Všude kolem nás – v zemi, ve vzduchu nebo vodě – se vyskytuje teplo. Označuje se jako nízkopotenciální, protože jeho přímému využití brání nízké teploty. Představuje ale dostupný, ekologický a obnovitelný zdroj, který lze pomocí tepelných čerpadel využít k levnému a komfortnímu vytápění rodinného domu.

Tepelné čerpadlo pracuje na jednoduchém principu, kdy tepelnou energii odebírá zemi, vzduchu nebo vodě a tímto teplem ohřívá otopnou vodu. Funguje na stejném principu jako lednice, která ale odčerpává teplo ze svého vnitřku a vyzařuje je pomocí výměníku na zadní straně.

Třeba u tepelných čerpadel využívajících vzduch je teplonosným médiem vzduch. Odváděným tepelným médiem bývá zpravidla voda (tepelná čerpadla nejčastěji ohřívají topnou nebo užitkovou vodu).

Tepelné čerpadlo podle nízkoteplotního zdroje

Výběr tepelného čerpadla podřiďte konkrétním podmínkám, tedy zvažte dostupné nízkoteplotní zdroje. K nejrozšířenějším typům patří tepelná čerpadla využívající okolní vzduch, který je snadno přístupný a nevyžaduje podzemní vrt.

Na druhou stranu, tepelná čerpadla pracující se vzduchem mají vyšší provozní náklady (zhruba o 25 %) a mohou mít i kratší životnost. Nejúčinnější tepelná čerpadla většinou využívají teplo země.

Seřaďme technologie tepelných čerpadel podle účinnosti:

  • Země-voda – podzemní vrt (obvykle nejvyšší účinnost)
  • Země-voda – tepelný výměník v zemi (zemní kolektor)
  • Voda-voda
  • Vzduch-voda (okolní ovzduší, obvykle nejnižší účinnost)

Klíčovým ukazatelem, který rozhoduje o úsporném provozu tepelného čerpadla, je topný faktor (označovaný číslicí – například 2, 3, 4 a tak dále.). Někdy je uváděn pod zkratkou COP (z anglického Coefficient of Performance). Jde vlastně o poměr získané tepelné energie k dodané elektrické energii. Tepelné čerpadlo je totiž poháněno elektrickým proudem. Při jeho provozu má domácnost nárok na dvoutarifní sazbu D56d, kdy po dobu 22 hodin odebírá levnější elektřinu (dříve noční proud).

Porovnání tepelných čerpadel dle topného faktoru (spotřeba 10 000 kWh na vytápění)

Topný faktor
Spotřeba elektřiny Náklady
2 5 000 kWh 17 500 Kč
4 2 500 kWh 8 750 Kč

Srovnání je orientační. Počítáno je s cenou elektřiny 3,50 Kč/kWh

Topný faktor ovlivňuje ekonomiku provozu tepelného čerpadla. Když v rodinném domě s roční spotřebou tepelné energie 10 000 kWh instalujeme tepelné čerpadlo s topným faktorem 4, vyžádá si na svůj provoz 2 500 kWh (8 750 Kč). U tepelného čerpadla s topným faktorem 2 naroste spotřeba elektřiny na 5 000 kWh (17 500 Kč). Platí proto, že čím vyšší topný faktor tepelné čerpadlo má, tím úspornější je jeho provoz.

Dodejme, že elektrické přímotopy by si v tomto případě vyžádaly 10 000 kWh energie. To při ceně 3,5 Kč/kWh v distribuční sazbě pro přímotopy D45d znamená roční náklady 35 000 Kč. I tepelné čerpadlo s nižším topným faktorem je proto úspornější než běžné systémy vytápění.

Všechny naše výpočty jsou pouze orientační

Přesně spočítat úsporu a ekonomickou návratnost tepelné techniky je poměrně obtížné. Záleží totiž vždy na konkrétním případě, hlavně na místních podmínkách, technických parametrech zařízení atd. Naše výpočty proto vždy berte s rezervou – slouží opravdu jen pro základní orientaci.

Stáhněte si brožuru o úsporách

Naše brožura vás provede úsporami v domácnosti místnost po místnosti. Zjistíte, jak šetřit energiemi v kuchyni, koupelně nebo v ložnici. Určitě máme tip i pro vás, tak pojďte do toho!

Stáhnout brožuru

Mohlo by vás také zajímat:

Jaké výhody má podlahové vytápění

Podlahové vytápění zajišťuje pohodlí v interiéru a komfort příjemně teplé podlahy.
Víc najdete tady

Jaké jsou technologie úsporného vytápění

Myslete na výběr druhu energie, jak ji budete rozvádět a jakou chcete mít doma teplotu.
Víc najdete tady

Jak regulovat vytápění v domácnosti

Nejčastějším způsobem regulace je instalace termostatických ventilů a termostatických hlavic.
Víc najdete tady