Podle čeho vybírat tepelné čerpadlo do domácnosti?

  1. Výběr tepelného čerpadla konzultujte s odborníkem, který vám doporučí vhodnou technologii.
  2. Důležitý je také správný projekt. Nejde jen o samotné tepelné čerpadlo, ale této technologii musí být přizpůsobena celá otopná soustava.
  3. Zvolte správného dodavatele a při převzetí si pohlídejte dokončení instalace a správné nastavení regulace.

Zvolte správné technické řešení

Tepelná čerpadla dělíme do několika skupin podle toho, odkud čerpají teplo, na systémy vzduch-voda, země-voda a voda-voda. Mezi jednotlivými typy jsou rozdíly ve spotřebě elektřiny. Tepelné čerpadlo tipu vzduch-voda s radiátory může mít až o 50 % vyšší spotřebu elektřiny než systém země/voda s podlahovým topením.

V případě, že se rozhodnete pro radiátory, doporučuje se typ určený pro co nejnižší teplotu topné vody - takzvaný nízkoteplotní radiátor.. Pokud máte možnost instalace zemního kolektoru (třeba na volném pozemku u domu), je dobré využít systém země-voda s plošným kolektorem. Tento systém je nejúspornější a má dlouhou životnost. 

Projekt od odborníka

Základem dobře navržené otopné soustavy s tepelným čerpadlem je kvalitní projekt. Často se stává, že systémy instalované bez projektu jsou naddimenzované a majiteli se kvůli tomu prodraží. Systém se v takovém případě špatně reguluje a zkracuje životnost kompresoru. Složitější systémy mohou kombinovat solární kolektory, krbové vložky a inteligentní zásobníky tepla. Vyžadují však pečlivou údržbu a často nejsou efektivní. Patřičnou pozornost věnujte kromě instalace správnému umístění čerpadla.

Neplaťte za energii víc, než musíte 

U nás můžete ušetřit i tisíce korun ročně. Vybereme pro vás ideální tarif, pomůžeme vám s přechodem k nám a zařídíme samozřejmě i veškerou administrativu.

Více informací

Kvalitní dodavatel

Pořízení nového tepelného čerpadla není úplně malá investice. Při nákupu sázejte na prověřenou značku. Spíše než na topenářské firmy je vhodnější obrátit se na specializované dodavatele. Tepelná čerpadla od kvalitních dodavatelů disponují Evropskou značku kvality Q. Při nákupu sledujte, zda je v celkové ceně i montáž a elektroinstalace. V patrnosti veďte také povinné revize a prohlídky a rovněž i možnosti záručního servisu.

Jaký typ vybrat tepelného čerpadla?

  1. Typ vzduch-voda – tepelná čerpadla vzduch-voda využívají jako zdroj tepla venkovní vzduch. Teplo předávají teplovzdušnému systému vytápění, nebo vodě v otopné soustavě. Teplotu venkovního vzduchu ovlivňují klimatické podmínky a roční období. Při větším poklesu venkovní teploty klesá výkon čerpadla a tím narůstají provozní náklady.
  2. Typ země-voda – tepelné čerpadlo země-voda využívá k odběru teplo z půdy v hloubkových vrtech nebo zemním kolektoru. Hloubkové vrty jsou finančně náročné, cena jejich provedení se pohybuje v desítkách tisíc korun. Tepelné čerpadlo typu země-voda pracuje poměrně efektivně i v zimě, stavba kolektoru nebo realizace vrtu jej však prodražují.
  3. Typ voda-voda – zdrojem tepla je povrchová voda z vodních toků, nádrží nebo podzemní vody. V případě nádrže nebo řeky je na dně uložený kolektor s proudící nemrznoucí teplonosnou látkou. Teplo je odevzdáno otopnému systému a ochlazená voda je vypouštěna zpět. Tato tepelná čerpadla jsou méně častá kvůli nutnosti blízké vodní plochy či toku a možným komplikacím při stavbě.

Tepelné čerpadlo od E.ONu

S tepelným čerpadlem ušetříte až 70 % nákladů na vytápění. Zní to lákavě? Pojďte do toho s námi. Společně vhodné čerpadlo vybereme, pomůžeme vám získat dotaci, a nakonec zařídíme jeho instalaci. Výhodný tarif na elektřinu je u nás samozřejmostí.

Chci tepelné čerpadlo

Mohlo by vás také zajímat:

Jaké výhody má podlahové vytápění?

Podlahové vytápění zajišťuje pohodlí v interiéru a komfort příjemně teplé podlahy.
Víc najdete tady

Jaké jsou technologie úsporného vytápění

Při výběru myslete na to, jakou energii využíváte, jak ji v budově rozvádíte a jakou teplotu interiéru vyžadujete.
Víc najdete tady

Jak regulovat vytápění v domácnosti?

Nejčastějším způsobem regulace je instalace termostatických ventilů a termostatických hlavic.
Víc najdete tady