E.ON Rádce

S úsporami energií, chytrou domácností nebo ekologickou dopravou rádi poradíme všem

Jaké jsou možnosti vytápění tepelným čerpadlem?

Elektřina Teplo Spotřebiče Investice Moderní technologie
  •  Tepelné čerpadlo je možné instalovat jako hlavní zdroj vytápění, ale využívá se i k přitápění.
  •  Kromě výroby tepla umí tepelné čerpadlo také ohřívat vodu nebo ochlazovat vzduch. Možnosti využití tepelného čerpadla vždy záleží na zdroji, ze  kterého odebírá teplo.

Tepelné čerpadlo pracuje na jednoduchém principu, kdy odebírá energii ze svého okolí, ohřívá ji na vyšší teplotu a zužitkovává ji nejčastěji při vytápění . Efektivitu práce tepelného čerpadla ovlivňuje několik parametrů – především zdroj energie (země, voda, vzduch) a topný faktor.

Chcete modernizovat topení v domě? Poohlížíte se po novém plynovém kotli nebo tepelném čerpadle? Podívejte se na náš specializovaný web věnovaný tepelné technice.

Vytápění tepelným čerpadlem

Vytápění tepelným čerpadlem je ve srovnání s ostatními zdroji tepla ekonomické i ekologické . Oproti vytápění elektrickými přímotopy ušetří tepelné čerpadlo více než polovinu nákladů. Současně využívá obnovitelné zdroje energie , které jsou nevyčerpatelné a dostupné. K vytápění lze použít všechny typy tepelných čerpadel. Tepelná čerpadla vzduch/vzduch předávají teplo do interiéru prostřednictvím vzduchu, proto je nelze použít současně i k ohřevu vody. Tepelná čerpadla vzduch/voda, země/voda nebo voda/voda předávají tepelnou energii prostřednictvím vody, proto mohou kromě vytápění sloužit i k ohřevu vody.

Efektivitu vytápění tepelným čerpadlem ovlivňuje řada parametrů. Důležitý je především tzv. topný faktor (označovaný také jako COP). Čím vyšší topný faktor je, tím vyšší výkon tepelné čerpadlo poskytne (při stejném elektrickém příkonu). Platí tedy, že tepelné čerpadlo s topným faktorem 4 je výkonnější než to s topným faktorem 2.