Jak fungují fotovoltaické elektrárny

  1. Fotovoltaické elektrárny vyrábějí elektřinu ze slunečního záření.
  2. Fotovoltaické panely využívají tzv. fotoelektrického jevu – dopadem slunečního záření na polovodičový materiál vzniká elektrický proud. 
  3. Účinnost a produktivita solárních panelů záleží na řadě faktorů: materiálu, technologickém řešení, poloze, počasí, orientaci a sklonu..

Solární fotovoltaické elektrárny využívají takzvaného fotoelektrického jevu, kdy působením světla (fotonů) na různé materiály vzniká elektrický proud. Ve fotovoltaických panelech se obvykle používá křemík - panel se skládá z mnoha menších polovodičových článků, které jsou mezi sebou propojené tak, aby panel poskytoval požadovaný výkon.

Jakmile na fotovoltaický panel dopadá sluneční světlo, panel vytváří stejnosměrný elektrický proud, který pak můžeme využít. O to se starají další komponenty solární elektrárny, jako je střidač, který se stejnosměrného proudu vytváří střídavý proud stejný, jako máme v zásuvkách. Střidač se také obvykle stará o to, aby všechna elektřina v domě s fotovoltaickou elektrárnou proudila tam, kde je potřeba – je to takový mozek domácí solární elektrárny.

Raději posloucháte? Podcast Lifehacky!

Kolik sluneční energie dopadá na zemský povrch? Najdete na Spotify i na YouTube.

Fotovoltaické panely nejlépe pracují, pokud na ně svítí ostré sluneční světlo, a to co nejvíc kolmo. Důležitý je proto jejich správný sklon – v našich podmínkách cca 35˚ – 45˚. Solární elektrárna bude vyrábět elektřinu, i když je zataženo, protože fotoelektrický jev prostě funguje při jakémkoli světle. V takových podmínkách ale počítejte jen s malým zlomkem plného výkonu.

Zkuste se podívat i na naše další články:

Buďte soběstačnější s vlastní elektrárnou 

Solární elektrárnu pro vás navrhneme, postavíme ji, a ještě vám na ni pomůžeme získat dotaci. K fotovoltaice navíc můžete mít Virtuální baterii, do které si uložíte nespotřebovanou energii na později.

Chci svou elektrárnu

Mohlo by vás také zajímat:

Co je to zelená elektřina

Zelená elektřina je vyrobená výhradně z obnovitelných zdrojů. S dodavatelem energií, jako je například E.ON, si můžete domluvit, že vám bude tuto elektřinu dodávat.
Víc najdete tady

Jak funguje odběr zelené elektřiny

Elektřina je jen jedna a ve vašich zásuvkách se při odebírání zelené elektřiny nic nemění.
Víc najdete tady

Jak moc obnovitelné zdroje prodraží elektřinu

V každé kilowatthodině elektřiny automaticky platíte příspěvek na podporu obnovitelných zdrojů energie.
Víc najdete tady