Jiří Bláha - E.ON: Rekuperace vzduchu pro školy a školky

18. 12. 2020 Eva Honsová
2 min. čtení
Rozhovory
Naše děti tráví ve školních třídách skoro polovinu běžného dne. Většinou jde o málo větrané prostory, kde je obtížné zajistit přirozenou cirkulaci vzduchu. Právě na třídy škol a školek a udržení čerstvého vzduchu v nich se zaměřuje nová výzva společnosti E.ON. Více nám o ní pověděl Jiří Bláha, vedoucí segmentu HVAC pro oblast B2B Solutions, který má v E.ONu na starosti technologie budov.

Firma E.ON připravila pro školy a školky výzvu zaměřenou na rekuperační jednotky, v čem tato akce spočívá?

Výzva, kterou jsme připravili pro naše zákazníky a širší veřejnost, spočívá v instalaci větracích jednotek s rekuperací tepla z odpadního vzduchu, které jsou určeny především pro školní třídy. Větrání přímo ve třídách je dlouhodobě opomíjené téma, vzhledem k současné zdravotní situaci ale rychle nabývá na významu. Každý uzavřený prostor, kde se lidé delší dobu zdržují, by se měl pravidelně větrat. Firma E.ON touto výzvou navazuje na své poslání, jehož cílem je zlepšování vnitřního klimatu budov a snižování jejich energetické náročnosti.


Proč je větrání škol důležité? Nestačí prostě otevřít okna?

Je důležité především z hlediska odvedení škodlivin, které ve třídě vznikají, do venkovního prostředí. V některých školách došlo po zateplení obvodového pláště a výměně oken k utěsnění tříd, čímž se zcela zamezilo přirozenému provětrávání netěsnostmi v konstrukcích budovy. Pokud by mělo být větrání zajištěno jenom otevřením oken, muselo by probíhat poměrně často, což znamená, že by žákům i učitelům byla v chladnějších měsících zima, a kromě toho by docházelo k nehospodárnému plýtvání teplem. Při běžném větrání navíc není zaručeno snížení množství škodlivin ve třídách. Právě z těchto důvodů je řízené větrání vnitřního prostoru daleko účinnějším nástrojem, protože požadovanou výměnu vzduchu dokáže skutečně zajistit.


Jak rekuperační jednotky fungují a jakým způsobem probíhá instalace větracích jednotek?

Větrací jednotky s rekuperací tepla z odpadního vzduchu fungují na principu mechanického větrání. Čerstvý vzduch je nasáván z venku, ohříván vzduchem odváděným z větraného prostoru a vháněn do třídy. Znečištěný vnitřní vzduch se ventiluje ven. V tomto případě se používají kompaktní jednotky umístěné přímo v jednotlivých třídách, jejichž výkon je nastaven s ohledem na velikost třídy a počet žáků. Instalace je velmi jednoduchá a minimalizuje zásahy do stávající konstrukce budovy. Následný provoz větracích jednotek je pak zcela autonomní a funguje na základě naměřené koncentrace CO2. Pokud je mezní koncentrace škodlivin ve třídě překročena, dojde k zapnutí jednotky, která se po provětrání prostoru opět sama vypne.                

Nejsou žáci a učitelé rušeni hlukem, případně průvanem z větrací jednotky?

Hlučnost větracích jednotek instalovaných společností E.ON je velmi nízká a rychlost proudění vzduchu v interiéru se pohybuje v limitech, které člověk v podstatě nedokáže vnímat. Určitě by svým provozem neměly nikoho rušit.


Co všechno je firma E.ON schopná pro školy a školky zajistit?               

Zajišťujeme úvodní technický návrh systému větrání, dále projektovou dokumentaci a následně kompletní instalaci. Rovněž jsme schopni zajistit vyřízení a čerpání dotace z operačního programu Životní prostředí, který je stále aktuální. Výzva je zaměřena především na větrání školních tříd, nicméně dotýká se i přidružených prostor, jako jsou školní jídelny, tělocvičny nebo společenské místnosti. Před samotným návrhem systému větrání můžeme také provést měření koncentrace CO2 ve třídách, ze kterého lze analyzovat množství škodlivin při současném stavu bez větrání.


Jak je možné financovat investici do větrání s rekuperací?

ro subjekty vlastněné státem, především tedy pro školy a školky (ale i pro městské úřady, knihovny, galerie), je možné využít čerpání dotace ve výši až 70 % z celkové investice. Výzva spojená s touto dotací je prozatím aktivní a bude ukončena v březnu roku 2021. Na zbývající část investice, kterou dotace nepokryje, je možné využít financování od společnosti E.ON.

Související články

Veřejná dobíječka E.ON: Energie pro všechny
Máte ve firmě dobíječku pro zaměstnance? Případně pro své osobní použití? A přemýšleli jste někdy o tom odemknout ji veřejnosti, a proměnit ji tak v další zdroj příjmů? Se službou Veřejná dobíječka společnosti E.ON je to nyní snazší než kdy dřív.
Víc najdete zde
Ivan Tůma - E.ON: Partner má teplo, my elektřinu. Kogenerace je oboustranně výhodná
Princip kogenerace je veřejnosti běžně neznámý. Jak funguje v praxi, pro koho je vhodný a jaké výhody přináší? Nejen o tom jsme si povídali s Ivanem Tůmou, projektovým manažerem společnosti E.ON Energie. Zavedl nás přitom do moderní potravinářské firmy Eligo a. s. v Brně, kde teplo z kogenerace využívají při sušení mléčných produktů.
Víc najdete zde