E.ON Rádce

S úsporami energií, chytrou domácností nebo ekologickou dopravou rádi poradíme všem

Jak funguje aktivní rekuperace?

Teplo Plyn Životní prostředí Moderní technologie
  •  Rekuperaci dělíme na aktivní a pasivní.
  •  Při procesu aktivní rekuperace procházejí odpadní plyny studeným výparníkem.
  •  Než odejdou mimo dům, předají tady většinu svojí tepelné energie chladivu, které je stlačeno kompresorem, načež zahřeje kondenzátor,   kterým zvenčí přichází čistý vzduch.
  •  Aktivní rekuperace je dražší, ale také účinnější. V horkých letních dnech může fungovat obráceně a nahradit tak klimatizaci.

Pasivní a aktivní rekuperace

  • Pasivní rekuperace vede proudy vydýchaného a čistého vzduchu trubicemi, aby kolem sebe prošly výměníkem. Než „odpadní“ plyny odejdou, předají část svojí tepelné energie čerstvé dodávce. Takový systém bývá poměrně levný.
  • Aktivní rekuperace pracuje chytřeji. „Odpadní“ plyny procházejí studeným výparníkem a než odejdou mimo dům, předají tady většinu svojí tepelné energie chladivu. To je následně stlačeno kompresorem, načež zahřeje kondenzátor, kterým zvenčí přichází čistý vzduch. Aktivní rekuperace bývá poměrně dražší a účinnější. V horkých letních dnech může fungovat obráceně, aby ochlazením čerstvého vzduchu nahradila tradiční klimatizaci.

Záleží vám na životním prostředí? Začnete využívat zelenou elektřinu od E.ONu. Zelená elektřina je vyrobená výhradně z obnovitelných zdrojů primárně od českých výrobců. A navíc je o deset procent levnější, takže s elektřinou z obnovitelných zdrojů dokonce ušetříte!