E.ON Rádce

S úsporami energií, chytrou domácností nebo ekologickou dopravou rádi poradíme všem

Jak třídit a recyklovat odpad ve firmách?

Tipy pro firmy Odpad
  • Do třídění odpadu se dnes mohou zapojit jednotlivci i celé firmy.
  • Nakládání s firemním odpadem se řídí zákonem, a podléhá tak jiným pravidlům než běžné domácnosti.
  • Pro každou firmu je výhodné množství odpadu eliminovat, druhým správným krokem je jeho třídění.

Minimalizace negativních dopadů na životní prostředí firmám často dodává na atraktivitě. V mnohých případech může i pomoci k zajímavým klientům a obchodním příležitostem. K tomu vedou ale naprosto nezbytné kroky v motivaci všech zaměstnanců. Základním rozdělením pro odpad ve firmách mohou být stejné kontejnery, jako známe z obcí a měst. Tedy nádoby na plast, sklo, papír a biodpad. Vyvážení těchto kontejnerů si musí firma vyjednat s obcí či městem, případně se sama starat o odvoz odpadního materiálu do sběrných dvorů.

Základem úspěchu je dobrá informovanost. Proto by měl být každý zaměstnanec řádně proškolený. Zaměstnanci by si měli vědět rady s běžným odpadem z kanceláře nebo třeba z výrobní haly, každý dle své pozice ve firmě. Stále více firem takové školení zahrnuje už do vstupního školení zaměstnanců. Ve větších firmách se jako motivační prvek uplatňuje soutěžení, ať už mezi týmy nebo jednotlivci, podstatou je správně vytřídit největší množství odpadu nebo naopak eliminovat spotřebovaný materiál (například papíry na tisk).

Zapojte firmu do ekologických projektů

Jako firma se také můžete zapojit do různých ekologických projektů. Jedním z nich je Zelená firma. Smyslem tohoto projektu je sběr firemních vysloužilých elektrozařízení a baterií. Tyto služby mohou využívat i zaměstnanci firmy, kteří se potřebují zbavit starých spotřebičů. Dalším dostupným projektem u nás je Zodpovědná firma. Jejich cílem je vnést do zaměstnání otázku třídění odpadu. Pomocí tohoto projektu můžete dát najevo svým obchodním partnerům i zákazníkům, že se vaše firma chová ke svému okolí zodpovědně a dělá něco užitečného pro životní prostředí.

Soutěž E.ON Energy Globe každoročně oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu i energii. Hlasujte v soutěži o nejlepší projekt a vyhrajte zajímavé ceny. Nebo rovnou nějaký váš nápad do soutěže přihlaste. Více na webu E.ON Energy Globe.