E.ON Rádce

S úsporami energií, chytrou domácností nebo ekologickou dopravou rádi poradíme všem

Jak třídit a recyklovat odpad ve firmách?

Pro podnikatele Odpad Životní prostředí
  • Do třídění odpadu se dnes mohou zapojit jednotlivci i celé firmy.
  • Nakládání s firemním odpadem se řídí zákonem a podléhá tak jiným pravidlům než běžné domácnosti.
  • Pro každou firmu je výhodné množství odpadu eliminovat, druhým správným krokem je jeho třídění.
  • Podniky a provozovny, které odpad třídí, se stávají společensky odpovědné, nutná je i motivace zaměstnanců.

Minimalizace negativních dopadů na životní prostředí firmám často dodává na atraktivitě. V mnohých případech může i pomoci k zajímavým klientům a obchodním příležitostem. K tomu vedou ale naprosto nezbytné kroky v motivaci všech zaměstnanců. Základním rozdělením pro odpad ve firmách mohou být stejné kontejnery, jaké známe z obcí a měst. Tedy nádoby na plast, sklo, papír a biodpad. Vyvážení těchto kontejnerů si musí firma vyjednat s obcí či městem, případně se sama starat o odvoz odpadního materiálu do sběrných dvorů.

Základem úspěchu je dobrá informovanost. Proto by měl být každý zaměstnanec řádně proškolený. Zaměstnanci by si měli vědět rady s běžným odpadem z kanceláře nebo třeba z výrobní haly, každý dle své pozice ve firmě. Stále více firem takové školení zahrnuje už do vstupního školení zaměstnanců. Ve větších firmách se jako motivační prvek uplatňuje soutěžení, ať už mezi týmy, nebo jednotlivci, jehož podstatou je správně vytřídit největší množství odpadu, či naopak eliminovat spotřebovaný materiál (například papíry na tisk).

Zapojte firmu do ekologických projektů

Jako firma se také můžete zapojit do různých ekologických projektů. Jedním z nich je Zelená firma. Smyslem tohoto projektu je sběr firemních vysloužilých elektrozařízení a baterií. Tyto služby mohou využívat i zaměstnanci firmy, kteří se potřebují zbavit starých spotřebičů. Dalším u nás dostupným projektem je Zodpovědná firma, jehož cílem je vnést do zaměstnání otázku třídění odpadu. Pomocí tohoto projektu můžete dát najevo svým obchodním partnerům i zákazníkům, že se vaše firma chová ke svému okolí zodpovědně a dělá něco užitečného pro životní prostředí.

Zeptejte se nás

Vaše dotazy nás zajímají a naši specialisté Vám rádi zdarma a nezávazně poradí.

Informace o zpracování Vašich osobních údajů, včetně způsobu podání námitky, jsou uvedeny v sekci Ochrana osobních údajů.