Jak správně třídit odpad

 1. Modrý kontejner slouží k vyhazování papíru, žlutý je na plasty, do hnědého kontejneru dávejte biologický odpad.
 2. Nápojové kartony můžete v některých obcích házet do žlutého kontejneru, jinde na ně mají speciální nádoby.
 3. Elektroodpad patří do specializovaných kontejnerů nebo na ekodvůr. To samé platí pro baterie.

Proč je to důležité 

Umět správně vytřídit odpad zvyšuje efektivitu celého procesu recyklace. Ale jak se v mnoha možnostech třídění vyznat? Samotné sběrné nádoby bývají polepené obrázky a instrukcemi, kam vyhazovat dané materiály. Pojďme si tedy shrnout nejčastější rozdělení.  

Co je dobré vědět 

 • Odpad nejčastěji třídíme přímo doma. Nezáleží na tom, kde přesně budete mít pytle, tašky, koše nebo krabice. Hodí se ale materiál rovnou třídit tak, jak ho pak vyhazujete do jednotlivých kontejnerů.
 • Kraje a obce nastavily různá pravidla. Někde třídí do pouličních kontejnerů, jinde do domácích pytlů. Někde nápojové kartony počítají mezi plasty, jinde mezi papír, anebo je třídí do samostatných kontejnerů.  
 • Kromě klasických, máme i speciální kontejnery na třídění. Například pro čiré sklo, bioodpad, elektroodpad nebo textil.  
 • Na veřejných prostranstvích stojí přibližně 240 000 speciálních kontejnerů. Dochodná vzálenost k nim je průměrně 99m.  

Buďte soběstačnější s vlastní elektrárnou 

Solární elektrárnu pro vás navrhneme, postavíme ji, a ještě vám na ni pomůžeme získat dotaci. K tomu od nás zdarma dostanete servisní prohlídku po 2 a po 4 letech od instalace. 

Nejčastější rozdělení barevných kontejnerů 

Jak třídit skleněný odpad? Do zeleného nebo bílého kontejneru

 • Do zeleného kontejneru vyhazujeme veškeré barevné sklo – láhve od nápojů, lékovky apod. Do bílého zase patří čiré sklo – sklenice od marmelád, průhledné láhve, tabulové sklo, sklenice.

Jak správně třídit plastový odpad? Do žlutého kontejneru

 • Patří sem fólie, sáčky, igelitové a plastové tašky, PET láhve, kelímky od mléčných výrobků, misky a obaly od CD, krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků.

Jak třídit papírový odpad? Do modrého kontejneru

 • Do modrého kontejneru dáváme časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, katalogy, reklamní letáky, kancelářské papíry, kartony, lepenku, knihy bez vazby a nyní již také plata od vajec a toaletní ruličky.  Neměli byste sem ale vyhazovat znečištěný papír. Nepatří sem ani použité ubrousky, kapesníčky a toaletní papír, a to z hygienických důvodů.  Naopak obálky s plastovým okénkem sem můžete bez problémů přidat.

Jak třídit bioodpad? Do hnědé popelnice

 • Biologicky rozložitelným odpadem jsou zbytky ovoce a zeleniny, pečiva i vařených jídel, kávová sedlina a čajové pytlíky, skořápky vajíček a ořechů, papírové kapesníky, ubrousky, zvadlé květiny, zemina, posekaná tráva, větvičky, plevel, podestýlka a trus domácích zvířat, piliny, popel ze dřeva, peří, chlupy a vlasy.

Jak správně třídit odpad, který nepatří do popelnic

Třídit bychom měli veškerý materiál, ale barevné kontejnery všechno nepojmou. Jak třídit železo, měď, vyřazenou elektroniku nebo léky?

 • Kovy odevzdejte na vyhlášených svozech, ve sběrných dvorech nebo ve výkupně, kde za ně navíc dostanete peníze. 
 • Nebezpečný odpad, jako jsou barvy nebo lepidla, patří do sběrného dvora. 
 • Nefunkční elektrospotřebiče – včetně baterií, úsporných a LED zářivek – odvezte do sběrného dvora nebo do speciálního kontejneru. 
 • Staré oblečení dávejte do sběrných kontejnerů charity. Většinou je najdete nedaleko obchodů. Jednotlivé kusy oblečení, ale i boty, složte do tašky, aby se nezničily. 
 • Staré baterie odneste do sběrné nádoby. Často bývají v supermaketech.
 • Staré léky vraťte do lékárny.
 • Stará zrcadla nepatří do kontejneru na sklo, ale do směsného odpadu.
 • Použitý kuchyňský olej stačí slít do obyčejné PET láhve, zavřít a odnést do k tomu určené nádoby nebo do sběrného dvora. Předcházíte tak ucpání odpadního potrubí.

Mohlo by vás také zajímat

Šťastné a zelené! Užijte si Vánoce s udržitelně zabalenými dárky
Během vánočních svátků odvážejí popeláři o 15 % více odpadu než obvykle.
Víc najdete tady
V popelnicích končí o Vánocích rekordní množství potravin. Jak šetřit jídlem i energiemi?
Na každého Čecha připadne za rok 57 kilogramů vyhozených potravin. Nejde přitom jen o kuchyňský odpad, ale o jídlo, které bychom jinak snědli.  
Víc najdete tady
Jak může ekologie šetřit peníze
Ekologie pomáhá šetřit peníze.
Víc najdete tady