Jak správně třídit odpad?

 1. Tříděný odpad patří do barevných kontejnerů na ulicích.
 2. Modrý kontejner slouží k vyhazování papíru, žlutý je na plasty, do hnědého kontejneru dávejte biologický odpad.
 3. Nápojové kartony můžete v některých obcích házet do žlutého kontejneru, jinde na ně mají speciální nádoby.
 4. Elektroodpad patří do specializovaných kontejnerů nebo na ekodvůr. To samé platí pro baterie.

Odpad nejčastěji třídíme přímo doma. Nezáleží na tom, kde přesně budete mít pytle, tašky, koše nebo krabice. Hodí se ale materiál rovnou třídit tak, jak ho pak vyhazujete do jednotlivých kontejnerů. 

Raději posloucháte? Podcast Lifehacky!

Doba plastová je doba plastová. Jak se neutopit v plastových odpadcí. Najdete na Spotify i na YouTube.


Co říkají barvy kontejnerů a popelnic?

Když se rozhlédneme po republice, zjistíme, že kraje a obce nastavily různá pravidla. Někde třídí do pouličních kontejnerů, jinde do domácích pytlů. Někde nápojové kartony počítají mezi plasty, jinde mezi papír, anebo je třídí do samostatných kontejnerů. Pokrokové obce svým občanům nabízejí i speciální kontejnery pro čiré sklo, bioodpad, nebo elektroodpad. Samotné sběrné nádoby bývají polepené obrázky a instrukcemi, jak a kam vyhazovat dané materiály. Pojďme si shrnout nejčastější rozdělení.


 1. Jak třídit skleněný odpad? Do zeleného nebo bílého kontejneru

  Do zeleného kontejneru vyhazujeme veškeré barevné sklo – láhve od nápojů, lékovky apod. Do bílého zase patří čiré sklo – sklenice od marmelád, průhledné láhve, tabulové sklo, sklenice.
 2. Jak správně třídit plastový odpad? Do žlutého kontejneru

  Patří sem fólie, sáčky, igelitové a plastové tašky, PET láhve, kelímky od mléčných výrobků, misky a obaly od CD.
 3. Jak třídit papírový odpad? Do modrého kontejneru

  Do modrého kontejneru dáváme časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, katalogy, reklamní letáky, kancelářské papíry, kartony, lepenku, knihy bez vazby. Neměli byste sem ale vyhazovat znečištěný papír. Nepatří sem ani ubrousky, toaletní papír nebo obaly od vajec. To jsou několikrát recyklované papíry a už se musí kompostovat. Naopak obálky s plastovým okénkem sem můžete bez problémů přidat.
 4. Jak správně třídit nápojové kartony? Hledejte oranžovou barvu

  Tato kategorie zahrnuje krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků. V některých obcích oranžové kontejnery nejsou – tam se tyto obaly vyhazují do kontejnerů na plasty.
 5. Jak třídit bioodpad? Do hnědé popelnice

  Biologicky rozložitelným odpadem jsou zbytky ovoce a zeleniny, pečiva i vařených jídel, kávová sedlina a čajové pytlíky, skořápky vajíček a ořechů, papírové kapesníky, ubrousky, zvadlé květiny, zemina, posekaná tráva, větvičky, plevel, podestýlka a trus domácích zvířat, piliny, popel ze dřeva, peří, chlupy a vlasy.

Jak správně třídit odpad, který nepatří do popelnic

Třídit bychom měli veškerý materiál, ale barevné kontejnery všechno nepojmou. Jak třídit železo, měď, vyřazenou elektroniku nebo léky?

 • Kovy odevzdejte na vyhlášených svozech, ve sběrných dvorech nebo ve výkupně, kde za ně navíc dostanete peníze.
 • Nebezpečný odpad, jako jsou barvy nebo lepidla, patří do sběrného dvora.
 • Nefunkční elektrospotřebiče – včetně baterií, úsporných a LED zářivek – odvezte do sběrného dvora nebo do speciálního kontejneru.
 • Staré oblečení dávejte do sběrných kontejnerů charity. Většinou je najdete nedaleko obchodů. Jednotlivé kusy oblečení, ale i boty, složte do tašky, aby se nezničily.
 • Staré baterie odneste do sběrné nádoby. Často bývají v supermaketech.
 • Staré léky vraťte do lékárny.
 • Stará zrcadla nepatří do kontejneru na sklo, ale do směsného odpadu.

Tohle jste věděli?

 1. Ve svých domovech používá separační koše nebo tašky přes 70 % obyvatel.
 2. Většinou třídíme aspoň papír, plasty a sklo.
 3. Na veřejných prostranstvích stojí přibližně 240 000 speciálních kontejnerů.
 4. K barevným popelnicím máme průměrně 99 metrů.

Buďte soběstačnější s vlastní elektrárnou 

Solární elektrárnu pro vás navrhneme, postavíme ji, a ještě vám na ni pomůžeme získat dotaci. K fotovoltaice navíc můžete mít Virtuální baterii, do které si uložíte nespotřebovanou energii na později.

Chci svou elektrárnu