Jsou všechny bioplasty rozložitelné v přírodě?

  1. Rozhodně nemůžeme všechny bioplasty jen tak pohodit do přírody. Některé se dají kompostovat jen v průmyslovém provozu.
  2. Přínos bioplastů pro půdu je minimálně sporný. Při jejich rozkladu se totiž naváže jen malé množství CO2, zbytek uniká od ovzduší.

Abychom zvýšili efektivitu rozkladu bioplastů v kompostu, je potřeba:

  • Sáčky nevyhazovat prázdné, ale plné potravinového odpadu,
  • pravidelně míchat kompost,
  • zajistit správnou teplotu, vlhkost a poměr dusíků a uhlíků,
  • zahájit kompostování na jaře, ne v zimě.

Bioplasty u nás zatím nekompostujeme

V Česku existují dva druhy certifikátů pro kompostování:

  • OK compost INDUSTRIAL. Toto označení s logem klíčícího zrna dostávají výrobky, které se rozloží jen v průmyslových kompostárnách. V nich se bioodpad zpracovává za podmínek, jaké si doma nevytvoříte. A už vůbec se takové odpadky nerozloží samy v přírodě.
  • OK compost HOME. Takto označené výrobky můžete kompostovat doma, opět to tedy neznamená, že se odpad rozloží ve volné přírodě. 

Bioplasty u nás zatím končí v komunálním odpadu. Kompostárny totiž bioplasty nezpracovávají. A ani recyklace se firmám nevyplatí, protože je tohoto materiálu na trhu malé množství. Nejlepší tedy aktuálně je, když se bioplasty zužitkují ve spalovně.

Problémy s označením

V Dánsku už kvůli bioplastům proběhl dokonce soud. Jedna firma o své nádobě na pěstování rostlin tvrdila, že je 100% rozložitelná a kompostovatelná. Že po ní nezbude „nic než vzduch a voda“. V reklamních materiálech ale zapomněla uvést, že to platí jen při průmyslovém kompostování. Soudce to vyhodnotil jako matení veřejnosti, které může mít neblahé ekologické důsledky. 

V domácím kompostu takový bioplast nezlikvidujete kompletně, takže se pak jedná spíš o skládkování. Správným označováním bioplastů, způsoby jejich likvidace a vyšší informovaností se v současné době zabývá Evropská unie i některé členské státy.

Využívejte zelenou elektřinu od E.ONu 

Záleží vám na životním prostředí? Začněte využívat naši zelenou elektřinu. Ta pochází výhradně z obnovitelných zdrojů a nakupujeme ji především od českých výrobců. Tak honem, přejděte s námi na zelenou!

Více informací

Mohlo by vás také zajímat

Kolik činí ekologický poplatek?

„Zelenou přirážku“ ve formě poplatku povinně uhradíte při první registraci či přeregistraci ojetého automobilu, který nesplňuje nejpřísnější emisní normy.
Víc najdete tady

Jak probíhá výkup a ekologická likvidace autovraků?

Starý automobil obvykle spotřebuje hodně paliva a další výdajovou položkou bývá ekologická likvidace autovraků.  
Víc najdete tady

Ekologická likvidace vozidel - cena?

V dnešní době už se nabízí možnost ekologické likvidace vozidel.  
Víc najdete tady