Co je to ostrovní dům a jak fungují ostrovní solární elektrárny

  1. Jako ostrovní dům se označuje obydlí, které není připojeno s energetickým sítím. Do domu tedy nevede elektřina ani plyn.
  2. Ostrovní solární elektrárna není připojena k elektrické síti a vyrábí elektřinu pouze pro vlastní potřebu domácnosti.
  3. Majitel ostrovní elektrárny musí všechnu vyrobenou elektřinu spotřebovat sám a nemůže přebytky prodávat.

Proč je to důležité

V Česku máme velmi kvalitní elektrickou síť a většina obydlených oblastí je také plynofikována. Přesto se najdou odlehlá stavení, do nichž nejsou energie přivedeny. Obvykle jde o různé chaty a chalupy na samotách. Pokud na taková místa není možné dovést elektřinu, často je jejich majitelé vybudují jako ostrovní. O elektřinu se potom obvykle postará solární elektrárna s bateriemi, o teplo pak kotel nebo kamna na dřevo.

Ostrovní dům je nezávislý na energetických sítích

Ostrovní dům je energeticky soběstačný a nezávislý na inženýrských sítích. Voda je přiváděna ze studny a odpady řeší vlastní jímka. Elektřinu obvykle vyrábějí fotovoltaické panely v kombinaci s akumulátorem. Jako záloha pak slouží benzinový nebo dieselový generátor.

Kanalizační přípojku nahrazuje v ostrovním domě zpravidla jímka nebo domácí čistička odpadních vod, která je ekologická a relativně nenáročná na obsluhu. Vodovodní přípojku řeší vlastní zdroj vody – studna. Výhodné a v případě ostrovního domu také velmi žádoucí je používání dešťové vody. Tu lze využít na splachování toalety, případně na praní a v letních měsících na údržbu zahrady.

Buďte soběstačnější s vlastní elektrárnou 

Solární elektrárnu pro vás navrhneme, postavíme ji, a ještě vám na ni pomůžeme získat dotaci. K fotovoltaice navíc můžete mít Virtuální baterii, do které si uložíte nespotřebovanou energii na později.

Vytápění ostrovních domů

Vytápění objektu zajišťují kamna nebo kotel na dřevo či uhlí. Často se též využívá lehký topný olej nebo propan. Kotel je často napojený na akumulační nádobu, ve které se průtočně ohřívá voda. Udržení tepla závisí na těsnosti celého domu a kvalitě oken a dveří.

Elektřinu zajišťují v ostrovním domě zpravidla fotovoltaické panely. Solární elektrárna musí být dobře dimenzována a je nutné, aby obsahovala akumulátor s kapacitou v řádu alespoň několika kWh. Ten slouží jako zdroj energie pro dobu, kdy nesvítí slunce. Přebytečná elektřina vyrobená za slunných dní může rovněž ohřívat vodu v akumulačním zásobníku.

Majitelé ostrovních domů uvádějí, že snížit celkovou spotřebu energií lze i bez významné redukce životního standardu či komfortu. Výstavba takového domu ani nemusí být nákladná. Přípravná fáze totiž neobsahuje řešení povolení k napojení na inženýrské sítě a tvoření přípojek, platíte však za solární technologie a akumulátory.

Jak fungují ostrovní solární elektrárny?

Ostrovní solární elektrárny je možné vybudovat v místech, kde běžně nemáme přístup k rozvodné síti. Umožňují výrobu elektřiny v místech vzdálených od civilizace, nebo třeba tam, kde by zřízení elektrické přípojky bylo až příliš finančně nákladné.

Taková solární elektrárna není připojena k distribuční elektrické síti a nedodává do ní přebytky vyrobené elektřiny. To znamená, že tento systém vám svým provozem nebude vydělávat peníze. Všechnu vyrobenou elektřinu v ostrovní elektrárně musíte spotřebovat sami, čímž ale šetříte, protože energii neodebíráte od dodavatele.

Mnoho nadšenců si ostrovní solární systémy staví doma. Motivem je jim hlavně snaha o větší energetickou nezávislost a také úspory. Solární elektrárnu v ostrovním režimu totiž můžete bez problémů provozovat i v místě, které je k elektrické distribuční síti připojeno. Elektrárna však musí být od této sítě oddělena.

Sluneční energie má zářivou budoucnost. Když si fotovoltaický systém pořídíte, investice se vám může díky dotacím vrátit už za 7 let. Nebojte se ani papírování, všechno vyřídíme za vás.

Mohlo by vás také zajímat:

Jaké jsou dotace na fotovoltaiku
Dotace na solární zařízení do rodinného domu můžete čerpat v programu Nová zelená úsporám. S tou vám v E.ONu rádi pomůžeme.  
Víc najdete tady
Jaké využití má sluneční energie v domácnosti
Slunce vám doma může ohřívat vodu, vyrábět elektřinu, nebo třeba temperovat dům.
Víc najdete tady
Hybridní solární elektrárny ve firmách. Mají smysl
Hybridní solární elektrárna se může hodit hlavně pro drobnější provozy. Dobře poslouží třeba na horských chatách, penzionech a tak dále.
Víc najdete tady