E.ON Rádce

Rádi vám poradíme s úsporami energií a ekologií

Co je E.ON Rádce?

E.ON Rádce slouží jako poradna pro zákazníky i nezákazníky společnosti E.ON. Poradí vám mimo jiné s úsporami energiešetrnou dopravou a chytrou domácností

Často hledaná témata:

Jak dělíme odpady?

Odpad Životní prostředí Etika Česká republika Veřejný sektor

  •  V České republice ročně vyprodukujme skoro 5 milionů tun komunálního odpadu, jejž aktuálně třídí asi 72 % obyvatel.
  •  Třídění odpadů je snazší než kdykoli dříve díky velkému počtu barevných kontejnerů, kterých máme v tuzemsku zhruba 260 000.

 

TIP

Každoročně v dubnu probíhá akce Ukliďme Česko, na níž desetitisíce dobrovolníků pomáhají čistit tuzemskou krajinu. Projekt uspěl v soutěži E.ON Energy Globe Award ČR.

Jak správně třídit odpady

Lidé nejčastěji třídí papír, plasty, sklo a případně nápojové kartony. Pokud váháte, kam patří některý zbytkový materiál, mohou vám napovědět nálepky na barevných kontejnerech, které přesně popisují, jaké odpady do nich můžete vhodit.

1.

Papír: Modrý kontejner

Vhazujeme sem časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, katalogy, reklamní letáky, kancelářský papír, rozložené krabice, kartony, lepenku, knihy bez vazby.

2.

Plasty: Žlutý kontejner

Patří sem fólie, sáčky, igelitové tašky, plastové tašky, PET lahve, kelímky od mléčných výrobků, misky a obaly od CD disků.

3.

Sklo: Bílý a zelený kontejner

Do bílého kontejneru patří čiré sklo, zavařovací sklenice, tabulkové sklo z oken a dveří, bílé láhve od nápojů. Do zeleného kontejneru vhazujeme barevné sklo.

4.

Nápojové kartony: Oranžová nálepka

Dáváme sem krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků.

Kam patří ostatní odpady?

Pokud jste si na ulici všimli hnědé popelnice, tak právě do ní patří bioodpad. Kovy (včetně hliníkových víček a obalů) můžete odevzdat buď ve výkupně, kde za ně dostanete peníze, nebo na vyhlášených svozech, případně ve sběrných dvorech, kde uložíte také nebezpečné odpady (například barvy, lepidla) a nefunkční elektrospotřebiče.

Červená popelnice je určená pro drobná elektrozařízení a baterie. Zářivky však přece jen odneste raději do obchodu s elektronikou, sběrného dvora nebo do speciálního boxu v obchodním centru.
A co se týče nedobraných léků, ty vraťte zpátky do lékárny.

RADA

U nápojových kartonů nemusíte odstraňovat plastové uzávěry, ale obal sešlápněte. Do jakého kontejneru patří? Záleží na konkrétní obci. Někde patří nápojové kartony mezi plasty, jinde mezi papír, anebo do speciálních oranžových kontejnerů. S tříděním vám rovněž pomůže časopis ENERGY GLOBE.

Kontaktujte nás se svým konkrétním dotazem

Napište nám

Vaše dotazy nás zajímají a naši specialisté Vám rádi zdarma a nezávazně poradí.

Informace o zpracování Vašich osobních údajů, včetně způsobu podání námitky, jsou uvedeny v sekci Ochrana osobních údajů.

Domluvte si konzultaci

Po odeslání Vašich údajů se s Vámi spojí jeden z našich specialistů a pomůže Vám s Vaším problémem. V případě potřeby lze domluvit také osobní konzultaci.

Informace o zpracování Vašich osobních údajů, včetně způsobu podání námitky, jsou uvedeny v sekci Ochrana osobních údajů.