E.ON Rádce

S úsporami energií, chytrou domácností nebo ekologickou dopravou rádi poradíme všem

Jak dělíme odpady?

Odpad Životní prostředí Etika Česká republika Veřejný sektor
  •  V České republice ročně vyprodukujme skoro 5 milionů tun komunálního odpadu, jejž aktuálně třídí asi 72 % obyvatel.
  •  Třídění odpadů je snazší než kdykoli dříve díky velkému počtu barevných kontejnerů, kterých máme v tuzemsku více než 410 000.

 

Každoročně v dubnu probíhá akce Ukliďme Česko, na níž desetitisíce dobrovolníků pomáhají čistit tuzemskou krajinu. Projekt uspěl v soutěži E.ON Energy Globe Award ČR.

Jak správně třídit odpady

Lidé nejčastěji třídí papír, plasty, sklo a případně nápojové kartony. Pokud váháte, kam patří některý zbytkový materiál, mohou vám napovědět nálepky na barevných kontejnerech, které přesně popisují, jaké odpady do nich můžete vhodit.

1.

Papír: Modrý kontejner

Vhazujeme sem časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, katalogy, reklamní letáky, kancelářský papír, rozložené krabice, kartony, lepenku, knihy bez vazby.

2.

Plasty: Žlutý kontejner

Patří sem fólie, sáčky, igelitové tašky, plastové tašky, PET lahve, kelímky od mléčných výrobků, misky a obaly od CD disků.

3.

Sklo: Bílý a zelený kontejner

Do bílého kontejneru patří čiré sklo, zavařovací sklenice, tabulkové sklo z oken a dveří, bílé láhve od nápojů. Do zeleného kontejneru vhazujeme barevné sklo.

4.

Nápojové kartony: Oranžová nálepka

Dáváme sem krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků.

Kam patří ostatní odpady?

Pokud jste si na ulici všimli hnědé popelnice, tak právě do ní patří bioodpad. Kovy (včetně hliníkových víček a obalů) můžete odevzdat buď ve výkupně, kde za ně dostanete peníze, nebo na vyhlášených svozech, případně ve sběrných dvorech, kde uložíte také nebezpečné odpady (například barvy, lepidla) a nefunkční elektrospotřebiče.

Červená popelnice je určená pro drobná elektrozařízení a baterie. Zářivky však přece jen odneste raději do obchodu s elektronikou, sběrného dvora nebo do speciálního boxu v obchodním centru.
A co se týče nedobraných léků, ty vraťte zpátky do lékárny.

Soutěž E.ON Energy Globe každoročně oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu i energii. Hlasujte v soutěži o nejlepší projekt a vyhrajte zajímavé ceny. Nebo rovnou nějaký váš nápad do soutěže přihlaste. Více na webu E.ON Energy Globe.