E.ON Rádce

S úsporami energií, chytrou domácností nebo ekologickou dopravou rádi poradíme všem

Jak na třídění papíru?

Odpad Etika Česká republika
  •  Téměř 3/4 obyvatel České republiky třídí odpad.
  •  Velká většina z nás usnadňuje recyklaci, tedy levnější výrobu nových produktů.
  •  Ovšem třídění papíru představuje výjimku, protože rodinnou kasu obohatit může a má také další využití. 

Průměrný obyvatel České republiky vytvoří asi 300 kg odpadků ročně. Běžná čtyřčlenná domácnost potom vyseparuje 44 kg papíru, který patří do modrého kontejneru . Zpracování a členění papírového materiálu je daleko ekologičtější než jeho výroba ze dřeva. Použitím jedné tuny nasbíraného materiálu ušetříme asi 14 stromů a uspoříme až 50 % energie . Třídění papíru se rozhodně vyplatí.

Každoročně v polovině dubna vyrážejí desetitisíce dobrovolníků, aby zbavovali krajinu černých skládek. Projekt Ukliďme Česko získal ocenění v soutěži E.ON Energy Globe Award.

 

Na třídění papíru můžete vydělat peníze

Třídění papíru má své výhody. Menší objem směsného odpadu snižuje náklady obce, která hradí jeho likvidaci. Informace, podle kterých byste se měli při třídění papíru řídit, naleznete na barevných sběrných nádobách . Plakáty nalepené přímo na kontejnerech upřesňují, co do nich můžeme, či nemůžeme vhodit. Mimochodem, z 10 recyklovaných časopisů získáme například krabici na televizor!

Třídění papíru začíná již doma. Odpadové materiály můžeme separovat do zvláštních košů, pytlů, obyčejných tašek nebo krabic, které umístíme třeba ve volném koutě. Nashromážděný odpad vyneste do modrého kontejneru, anebo do sběru, kde dostanete zaplaceno.

Při třídění papíru modrý kontejner nestačí

Papír můžeme kvalitně recyklovat nanejvýše sedmkrát. Do modrého kontejneru proto neházejte například plata od vajíček, ruličky od toaletního papíru apod. Třídění papíru nezahrnuje ani použité papírové kapesníčky, papírové pleny a papírové utěrky, pochopitelně z hygienických důvodů. Jmenované odpadky patří nejlépe na kompost, kde dojde k dokonalému rozkladu, v horším případě nechť skončí v popelnici. Co patří do modrého kontejneru:

  1. noviny, časopisy
  2. katalogy, reklamní letáky
  3. sešity, knihy bez vazby
  4. kancelářský papír
  5. papírové obaly, krabice
  6. karton a lepenka

Chcete ušetřit místo? Papírové krabice rozložte, aby nezabraly celý kontejner. Pokud máte tvůrčí náladu, z vajíčkových plat vyrobíte například květináč. Tentýž potenciál skrývají ruličky od toaletního papíru.