E.ON Rádce

S úsporami energií, chytrou domácností nebo ekologickou dopravou rádi poradíme všem

Jak správně třídit odpad?

Odpad Etika Životní prostředí Česká republika Veřejný sektor
 • Ke třídění odpadu jsou k dispozici barevné kontejnery na ulicích.
 • Modrý kontejner slouží k ukládání papíru, žlutý je na plasty, do hnedého kontejneru patří biologický odpad.
 • Nápojové kartony můžete v některých obcích ukládat do žlutého kontejneru. Někde jsou na ně určené speciální nádoby.
 • Elektroodpad patří do specializovaných kontejnerů nebo na ekodvůr. To samé platí pro baterie.

 

Použité věci nejčastěji separujeme v pohodlí svého domova. Je lhostejné, ve kterém koutě rozmístíte pytle, tašky, koše nebo krabice. Ovšem je dobré dodržovat stejnou kategorizaci materiálů jako venku podle veřejných sběrných nádob.

Každoročně v polovině dubna vyrážejí desetitisíce dobrovolníků, aby zbavovali krajinu černých skládek. Projekt Ukliďme Česko získal ocenění v soutěži E.ON Energy Globe Award.

 

Co říkají barvy kontejnerů a popelnic?

Při podrobnějším porovnání zjistíme, že různé kraje a obce nastavily odlišná pravidla. Někde třídí do pouličních kontejnerů, jinde do domácích pytlů. Někde jsou nápojové kartony počítané mezi plasty, jinde mezi papír, anebo patří do samostatných kontejnerů. Pokrokové obce provozují také zvláštní kontejnery pro čiré sklo, bioodpad, nebo elektroodpad. Samotné sběrné nádoby bývají polepené obrázky a instrukcemi, kam vyhazovat které materiály. Shrňme nejčastější rozdělení.

1.

Jak třídit skleněný odpad? Do zeleného nebo bílého kontejneru

Do zeleného kontejneru vhazujeme barevné sklo – láhve od nápojů, lékovky apod. Do bílého patří čiré sklo – sklenice od marmelád, průhledné láhve, tabulkové sklo, sklenice.

2.

Jak správně třídit plastový odpad? Do žlutého kontejneru

Patří sem fólie, sáčky, igelitové a plastové tašky, PET láhve, kelímky od mléčných výrobků, misky a obaly od CD disků.

3.

Jak třídit papírový odpad? Do modrého kontejneru

Vhazujeme sem časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, katalogy, reklamní letáky, kancelářský papír, kartony, lepenku, knihy bez vazby. Do moderého kontejneru by se neměl vhazovat znečištěný papír, nepatří sem ani ubrousky, toaletní papír, ani obaly od vajec (jde o vícekrát recyklovaný papír a je možné je třeba kompostovat). Naopak obálky s plastovým okénkem sem můžete bez problémů umístit.

4.

Jak správně třídit nápojové kartony? Hledejte oranžovou barvu

Tato kategorie zahrnuje krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků. V některých obcích je možné tyto obaly vhazovat také do kontejnerů na plasty.

5.

Jak třídit bioodpad? Do hnědé popelnice

Biologicky rozložitelným odpadem jsou zbytky ovoce a zeleniny, pečiva i vařených jídel, kávová sedlina a čajové pytlíky, skořápky vajíček a ořechů, lepenka, papírové kapesníky, ubrousky, zvadlé květiny, zemina, posekaná tráva, větvičky, plevel, podestýlka a trus domácích zvířat, piliny, popel ze dřeva, peří, chlupy, vlasy.

Jak správně třídit odpad, který nepatří do popelnic

Separovat bychom měli veškerý použitý materiál, ale barevné kontejnery všechno nepojmou. Jak třídit železo, měď, vyřazenou elektroniku nebo prášky?

 • Kovy odevzdejte ve výkupně, kde oplátkou dostanete peníze, na vyhlášených svozech nebo sběrných dvorech
 • Nebezpečný odpad (například barvy, lepidla)  - patří do sběrného dvora
 • Nefunkční elektrospotřebiče (včetně baterií, úsporných a LED zářivek) - odvezte na sběrný dvůr nebo do speciálního kontejneru.
 • Staré oblečení - staré kusy oděvů složte do tašky a vložte do sběrného kontejneru charity. Ty najdete většinou poblíž nákupních center.
 • Staré baterie - odneste do sběrné nádoby. Často bývají v supermaketech.
 • Staré léky vraťte do lékárny.
 • Stará zrcadla - nepatří do kontejneru na sklo, ale do směsného odpadu.

Střepy rozbitého skla doma skladujte v plastové krabici, protože jiný materiál snáze probodnou. Nápojovým kartonům ponechejte plastové uzávěry a obaly sešlápněte.

 • Ve svých domovech používá separační koše nebo tašky přes 70 % obyvatel.
 • Většinou třídíme aspoň papír, plasty a sklo.
 • Na veřejných prostranstvích stojí přibližně 240 000 speciálních kontejnerů.
 • K barevným popelnicím máme průměrně daleko, nebo spíše blízko 99 metrů.

Zeptejte se nás

Vaše dotazy nás zajímají a naši specialisté Vám rádi zdarma a nezávazně poradí.

Informace o zpracování Vašich osobních údajů, včetně způsobu podání námitky, jsou uvedeny v sekci Ochrana osobních údajů.