E.ON Rádce

S úsporami energií, chytrou domácností nebo ekologickou dopravou rádi poradíme všem

Jak třídit hliníkový odpad?

  • S hliníkem se v domácnosti nejčastěji setkáváme ve formě obalů na potraviny, víček od jogurtů nebo nápojových plechovek.
  • V České republice zatím nefunguje jeho běžné třídění, jako je tomu u plastů nebo papíru.
  • Výroba hliníku je energeticky velmi náročná, jeho recyklace je proto velmi žádoucí.
  • Hliníkové obaly mírně opláchněte, zmačkejte a zkuste zanést do výkupny kovů, případně do sběrného dvora.

 

Odborníci doporučují hliníkové obaly vůbec nekupovat a nezahlcovat jimi domácnost. Což ale v praxi není úplně jednoduché. Velká část obsahu lednice v běžné domácnosti je výrobků z tenkostěnného hliníku plná.

Hliník (Al) se vyznačuje malou hustotou, výbornou tepelnou a elektrickou vodivostí a také odolností vůči korozi. Právě pro své dobré vlastnosti je velmi využívaný v domácnostech i v potravinářském průmyslu jako obalový materiál. Hliník brání přístupu světla i pachů, proto je to typický materiál pro víčka od mléčných výrobků, nápojových plechovek nebo hliníkových fólií, do kterých lze potraviny zabalit.

Výroba hliníku je energeticky velmi náročná, navíc při jeho výrobě vzniká poměrně velké množství toxického odpadu. Jeho sběr a recyklace je proto velmi žádoucí.

I hliníku se můžete zbavit ekologicky

Přestože některé země už hliník třídí naprosto běžně a zajišťují k tomu vhodné kontejnery nebo nádoby, jako jsou u nás na sklo, plast, papír nebo bioodpad, v České republice je třídění hliníku stále spíše na začátku. Pokud nechcete vyhazovat hliníkové produkty do směsného komunálního odpadu, je dobré zjistit, kde se v blízkosti vašeho bydliště nachází sběrné dvory, sběrny kovů nebo nádražní kontejnery, jejichž součástí je i jeden na kovy. Obal vyrobený z hliníku je označený symbolem tří šipek a nápisem ALU.

V některých městech je možné vhazovat prázdné hliníkové plechovky od nápojů do žlutých kontejnerů na plasty. Informujte se na příslušném úřadě, jak je tomu u vás.    

Hliníkové obaly mírně opláchněte vodou a zmačkejte do co nejmenšího tvaru, aby nezabíraly zbytečně mnoho místa. Jakmile se jich nashromáždí více, zkuste je odnést do výkupny kovů. V takovém případě vám recyklace hliníku i pár korun vydělá. Pokud ale ve výkupně s tenkostěnným hliníkem nepochodíte, odneste tento dopad do nejbližšího sběrného dvora.  

Soutěž E.ON Energy Globe každoročně oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu i energii. Hlasujte v soutěži o nejlepší projekt a vyhrajte zajímavé ceny. Nebo rovnou nějaký váš nápad do soutěže přihlaste. Více na webu E.ON Energy Globe.