E.ON Rádce

S úsporami energií, chytrou domácností nebo ekologickou dopravou rádi poradíme všem

Jaký je princip tepelného čerpadla?

Elektřina Teplo Spotřebiče Investice Životní prostředí
  •  Princip tepelného čerpadla využívá energii ze svého okolí.
  •  Teprve poslední dobou získává svoji roli v některých tuzemských domácnostech. 

Studenější těleso nás samo nezahřeje

Princip tepelného čerpadla objasnil v roce 1852 britský profesor fyziky William Thomson, známý jako lord Kelvin. Formuloval takzvaný druhý termodynamický zákon a přitom upozornil, že teplo chladnějšího tělesa nezískáme jen tak, samovolně. Pomoci musí chytrá technologie. Britský vědec současně dokázal, že tepelné čerpadlo potřebuje k vytápění méně primární energie, než například elektrické přímotopy.

Myšlenku rozpracoval ve 40. letech minulého století americký vynálezce Robert Weber. Princip tepelného čerpadla získává masovou pozornost počínaje ropnou krizí v 80. letech, kdy příliš podražila fosilní paliva a lidstvo více zaujaly obnovitelné zdroje . Popularita dále graduje v novém tisíciletí. Některé české domácnosti dostávají na účinnější vytápěcí systém příspěvky, například kotlíkové dotace nebo peníze z programu Nová zelená úsporám.

Chcete modernizovat topení v domě? Poohlížíte se po novém plynovém kotli nebo tepelném čerpadle? Podívejte se na náš tematický web věnovaný tepelné technice

Princip tepelného čerpadla připomíná chladničku

Energii samozřejmě musíme někde získat. Tepelné čerpadlo využívá obnovitelné a nevyčerpatelné zdroje, kterým odborně říkáme nízkopotenciální, protože jejich přímému zužitkování brání nízké teploty. Energii venkovního vzduchu, vody nebo země můžeme využít pouze po zvýšení jejich teploty na potřebnou úroveň. Princip tepelného čerpadla připomíná vodní čerpadlo, ovšem místo vodní hladiny zvedáme na vyšší úroveň teplotu.

Další přirovnání asociuje lednička, fungující vlastně obráceně. Tepelná čerpadla využívají chladivo, které obíhá v uzavřeném okruhu. Z vnějšího prostředí odebírají poměrně studeným předmětům tepelnou energii, prostřednictvím které ohřívají interiér. Princip tepelného čerpadla nachází řadu uplatnění – například pro tekutinu v otopné soustavě, teplou užitkovou vodu nebo bazén.

Tepelná čerpadla jsou označována například jako vzduch/vzduch, vzduch/voda, voda/voda apod. Před lomítkem je uváděný zdroj za lomítkem nosič energie. Například princip tepelného čerpadla vzduch/voda znamená, že energii bereme venkovnímu povětří a vnitřek domu zahříváme prostřednictvím vody, která proudí obvykle do radiátorů. 

Přijatou elektřinu zužitkujeme několikanásobně

Bohužel nestačí jenom energie okolního prostředí. Princip tepelného čerpadla předpokládá mechanický, termický, nebo elektrický pohon, přičemž poslední možnost je nejčastější. Chytrou technologii udržuje v provozu tradiční zásuvka, respektive centrální distribuční síť. Díky elektřině může tepelné čerpadlo zužitkovávat okolní prostředí, ze kterého vyrobí 3krát až 4krát více energie.

Domácnosti používající tepelné čerpadlo dostávají výhodnou distribuční sazbu D56d. 22 hodin denně odebírají levnější elektřinu v nízkém tarifu (dříve označovaném jako noční proud).

Kupujete nový kotel nebo tepelné čerpadlo a chcete získat Kotlíkovou dotaci? Zkuste to s námi. Máme 98% úspěšnost!

Více informací najdete na našem specializovaném webu.