E.ON Rádce

S úsporami energií, chytrou domácností nebo ekologickou dopravou rádi poradíme všem

Kolik stojí tepelné čerpadlo voda-voda?

Elektřina Teplo Spotřebiče Investice Životní prostředí
  •  Tepelné čerpadlo voda-voda je možné pořídit za cenu kolem 85 000 až 100 000 Kč.
  •  Tepelné čerpadlo voda-voda odebírá energii z vodního zdroje.
  •  Vhodné je proto pro rodinné domy nebo objekty, které jsou situované u rybníka nebo  jiného vodního toku.

Tepelné čerpadlo voda-voda má vysokou účinnost i topný faktor (z jedné spotřebované kWh elektřiny vyrobí hodně kWh tepla). Výkon tepelného čerpadla voda-voda totiž není závislý na venkovní teplotě, jako je tomu třeba v případě tepelných čerpadel využívajících vzduch. Podzemní voda má stálou průměrnou teplotu kolem 10 °C, zatímco vzduch jen 3 °C. Jde tedy o výrazně teplejší zdroj energie .

To se promítá i do topného faktoru, který se u tepelných čerpadel voda-voda pohybuje kolem 6. Takové tepelné čerpadlo vyrobí z 1 spotřebované kWh elektřiny 6 kWh tepla, a to znamená až 80% úsporu energie oproti původnímu vytápění . Omezením je skutečnost, že tento typ tepelných čerpadel lze využít pouze v lokalitách s dostatkem spodní vody, případně s přístupem ke geotermální vodě.

Tepelná čerpadla jsou označována například jako vzduch-vzduch, vzduch-voda, voda-voda apod. Co to znamená? Zapamatujte si jednoduchou pomůcku – jako první je uváděno teplonosné médium a druhé je odváděné tepelné médium. Třeba u tepelných čerpadel využívajících vzduch je teplonosným médiem vzduch. Odváděným tepelným médiem bývá zpravidla voda (tepelná čerpadla nejčastěji ohřívají topnou nebo užitkovou vodu). 

Tepelné čerpadlo voda-voda a jeho cena

Cena tepelného čerpadla voda-voda záleží mimo jiné na výši topného faktoru a na složitosti instalace. Montáž tepelného čerpadla voda-voda se může prodražit právě s ohledem na budování studny nebo podzemního vrtu apod. Samotné tepelné čerpadlo voda-voda je možné pořídit za cenu kolem 85 000 až 100 000 Kč. Platí přitom, že čím vyšší je topný faktor, tím vyšší je i cena tepelného čerpadla.

Zajímá vás, jak najít vhodné a cenově dostupné topení? Zkuste náš specializovaný web věnovaný vytápění a ušetřete za tepelné čerpadlo s E.ON.