Co je to Ekodesign kotlů

  1. Jako Ekodesign se označuje požadavek na nízkoemisní provoz kotlů podle nařízení Evropské unie 2015/1189.
  2. V Česku se běžně pracuje s emisními třídami kotlů, které přesně specifikují množství a složení emisí kotlů. Oproti emisním třídám ale Ekodesign hodnotí celoroční účinnost kotle.
  3. Ekodesign bude pro výrobce závazný od 1. 1. 2020. Od tohoto data budou firmy moci na trh uvádět jen takové kotle, které tuto normu splňují.

Při koupi a provozu kotle je dobré mít alespoň základní představu o jeho emisích. Právě kouř z lokálních topenišť totiž patří k největším zdrojům znečištění ovzduší hlavně na malých městech a vesnicích.

Takzvané emisní třídy rozdělují kotle podle jejich účinnosti a množství i složení jejich emisí. Kotle první emisní třídy jsou nejhorší, naopak kotle páté emisní třídy mají velmi čistý provoz. V současné době je již zakázán prodej kotlů první, druhé a třetí emisní třídy a od 31. 8. 2024 se kotle prvních dvou tříd ani nebudou moci provozovat. Pokud tedy uvažujete o nákupu kotle na tuhá paliva, zcela určitě preferujte čtvrtou nebo pátou emisní třídu.

Buďte soběstačnější s vlastní elektrárnou 

Solární elektrárnu pro vás navrhneme, postavíme ji, a ještě vám na ni pomůžeme získat dotaci. K fotovoltaice navíc můžete mít Virtuální baterii, do které si uložíte nespotřebovanou energii na později.

Chci svou elektrárnu

Ekodesign – norma důležitá pro Kotlíkové dotace

Zatímco emisní třídy vypovídají hlavně o složení emisí a účinnosti kotle, evropská norma s označením Ekodesign více specifikuje sezonní účinnost a celoroční provoz kotle s ohledem na jeho emise. Jde o nařízení evropské komise 2015/1189, přičemž od 1. 1. 2020 budou výrobci smět uvádět na trh pouze takové kotle, které toto nařízení splňují. Toto nařízení je ovšem vyžadováno již dnes, pokud chce výrobce kotel zapsat do Seznamu výrobků a technologií pro takzvané Kotlíkové dotace.

Mohlo by vás také zajímat:

Jak často má probíhat kontrola plynových kotlů

Kontrola kotle v domácnosti se provádí každý rok, ve firmách ale častěji.
Víc najdete tady

Jak funguje plynový kondenzační kotel se zásobníkem

Kondenzační kotel vyrábí tepelnou energii spalováním zemního plynu a zkapalňováním horké páry.  
Víc najdete tady

Na co si dávat pozor u kondenzačních kotlů

Plynové kondenzační kotle jsou vysoce účinné a úsporné.
Víc najdete tady