Co je to Ekodesign kotlů

  1. Jako Ekodesign se označuje požadavek na nízkoemisní provoz kotlů podle nařízení Evropské unie 2015/1189.
  2. V Česku se běžně pracuje s emisními třídami kotlů, které přesně specifikují množství a složení emisí kotlů. Oproti emisním třídám ale Ekodesign hodnotí celoroční účinnost kotle.
  3. Ekodesign je pro výrobce závazný od 1. 1. 2020. Od tohoto data mohou firmy na trh uvádět jen takové kotle, které tuto normu splňují. 

Proč je to důležité

Ekodesign kotlů označuje požadavek na nízkoemisní provoz kotlů podle nařízení Evropské unie. Pro výrobce kotlů je závazný už od 1. 1. 2020. Jde prostě o to, aby kotle neprodukovaly škodlivý kouř.

Kotle se na základě emisí rozdělují do tříd. Co je ale důležitější, od 31. 8. 2024 budou muset kotle v domácnostech splňovat parametry třetí, ideálně však čtvrté nebo páté emisní třídy. Pokud tedy doma máte stále starý kotel na tuhá paliva, čeká vás v roce 2024 jeho výměna

Buďte soběstačnější s vlastní elektrárnou 

Solární elektrárnu pro vás navrhneme, postavíme ji, a ještě vám na ni pomůžeme získat dotaci. K tomu od nás zdarma dostanete servisní prohlídku po 2 a po 4 letech od instalace. 

Co je dobré vědět

  • Takzvané emisní třídy rozdělují kotle podle jejich účinnosti a množství i složení jejich emisí. Kotle první emisní třídy jsou nejhorší, naopak kotle páté emisní třídy mají velmi čistý provoz
  • V současné době je již zakázán prodej kotlů první, druhé a třetí emisní třídy a od 31. 8. 2024 se kotle prvních dvou tříd ani nebudou moci provozovat. Pokud tedy uvažujete o nákupu kotle na tuhá paliva, zcela určitě preferujte čtvrtou nebo pátou emisní třídu.

Kotlíkové dotace

Pokud se vás týká povinná výměna starého kotle za nový zdroj tepla, můžete využít dotací. Pro nízkopříjmové domácnosti jsou určené Kotlíkové dotace, které s velkou pravděpodobností poběží i v roce 2024. V rámci Kotlíkových dotací bude možné získat až 130 000 Kč na nový kotel nebo na tepelné čerpadlo. Dotace rozdělují krajské úřady, které také na svých stránkách zveřejňují podmínky a termíny.

Běžné domácnosti pak mohou získat dotaci na modernizaci topení ve výši 50 % uznatelných nákladů v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám. Více si o těchto oblíbených dotacích můžete přečíst v samostatném článku

Mohlo by vás také zajímat:

Jak často má probíhat kontrola plynových kotlů
Kontrolu plynového kotle v domácnosti doporučujeme provádět každý rok.
Víc najdete tady
Jak funguje plynový kondenzační kotel se zásobníkem
Kondenzační kotel vyrábí tepelnou energii spalováním zemního plynu a zkapalňováním horké páry.  
Víc najdete tady
Na co si dávat pozor u kondenzačních kotlů
Plynové kondenzační kotle jsou vysoce účinné a úsporné.
Víc najdete tady