Co je rekuperace tepla

  1. Rekuperací obecně máme na mysli proces zpětného získávání energie.
  2. Rekuperace tepla znamená, že odcházející vydýchaný vzduch předá své teplo čerstvému vzduchu zvenku. Tím pomáhá šetřit energie potřebné na vytápění.
  3. Aktivní větrání s rekuperací tepla zajišťuje stále čerstvý vzduch v domácnosti bez zbytečných tepelných ztrát. 

Proč je to důležité

Rekuperací rozumíme proces zpětného získávání energie. Když bychom se bavili o elektřině, setkáme se s rekuperací například u elektromobilů, které při brždění vyrábí elektřinu. Tou posléze nabíjí baterii nebo ji vrací do sítě. V tomto článku se zaměříme na rekuperaci tepla, která je důležitá při procesu větrání

Rekuperace při větrání

Domácí rekuperační jednotka funguje následovně: Neustále přivádí zvenčí čerstvý vzduch a přitom do něj předává tepelnou energii vydýchaného vzduchu odváděného ven. Při takovémto automatizovaném větrání ztrácíme méně drahocenného tepla, takže ušetříme za elektřinu, plyn nebo jiné palivo. 

Budeme vaším spolehlivým dodavatelem

Jsme tu pro všechny, kdo chtějí mít jistotu spolehlivé dodávky elektřiny a plynu. S přechodem k nám vám pomůžeme a zařídíme i veškerou potřebnou administrativu. Tak pojďme na to! 

Existuje několik typu rekuperace tepla

Vybírat můžete z pasivních a aktivních řešení, dále pak existují centrální a decentrální jednotky. Jak se liší?  

  • Pasivní rekuperace –⁠ vede proudy vydýchaného a čistého vzduchu tak, aby kolem sebe prošly výměníkem. Než „odpadní“ plyny odejdou, předají část svojí tepelné energie čerstvé dodávce. Takový systém bývá poměrně levný.
  • Aktivní systém pracuje chytřeji –  „odpadní“ vzduch prochází studeným výparníkem tepelného čerpadla a než odejde mimo dům, předá tady většinu svojí tepelné energie (včetně kondenzačního tepla vodní páry) chladivu. To pak předá tepelnou energii přiváděnému vzduchu. Aktivní rekuperace je dražší ale účinnější. V horkých letních dnech navíc může fungovat obráceně jako klimatizace.
  • Centrální větrací systém s rekuperací – předává vydýchané teplo čerstvému vzduchu na jednom místě, kde se sbíhá potrubí vedoucí celým domem.
  • Decentrální větrací systém s rekuperací – jedná se o řešení bez hlavní jednotky. Decentrální větrání pracuje jen pro jednu místnost. Je to malé zařízení instalované ve stěně domu. Tento typ větrání můžete využít třeba v ložnici, kde vám zajistí čerstvý vzduch behem noci.

Mohlo by vás také zajímat:

Jak zabránit vzlínání vlhkosti do stěn domu
Vlhkost se nejčastěji týká starých domů, může se ale objevit i u novostaveb.
Víc najdete tady
Co je pasivní dům
Pasivní dům je stavba, která splňuje přísná kritéria energetických úspor při provozu domu.
Víc najdete tady
Jaké jsou dotace na stavbu pasivního domu
Na výstavbu energeticky úsporného rodinného domu můžete získat dotaci z programu Nová zelená úsporám.
Víc najdete tady