Sdílení v rámci energetické komunity  

Pomůžeme vám s administrativou kolem komunitní energetiky 

Energetická komunita je právnická osoba, která sdružuje buď jednotlivé domácnosti, firmy, bytové domy či instituce nebo rovnou celé skupiny sdílení. Oproti komunitám do 11 odběrných míst musí mít navíc registraci u Energetického regulačního úřadu.

Služba bude dostupná k 1. 8. a stránka je zatím jen informativní.

Sdílení pro menší skupiny

  1. Pokud hledáte informace o sdílení elektřiny mezi méně než 11 odběrnými místy, najdete je na této stránce.

Výhody komunitní energetiky 

Dostupná energie vyrobená v Česku 

Domácnosti, firmy, ale i úřady nebo školy můžou díky sdílení pokrýt část svojí spotřeby elektřinou z bezpečného lokálního zdroje. Zbytek bude dál pocházet od dodavatele energií tak, jak jsme všichni zvyklí. Vypořádání sdílení se pak objeví na faktuře za dodávku.  

Využití přebytků z výroby

Pokud jste majitelem nějakého zdroje, například solární elektrárny, sdílení je jedním ze způsobů, jak minimalizovat přebytky z výroby. Elektřinu spotřebujete buď sami třeba na chatě nebo v bytě, nebo se o ni můžete podělit s rodinou, přáteli a sousedy.

Nižší náklady na energie 

Je čistě na členech skupiny, jestli si za sdílenou elektřinu domluví nějakou cenu. Pokud tedy budete elektřinu například sdílet sami sobě do jiného odběrného místa, zaplatíte jen distribuční poplatky. Tím, že si část spotřeby pokryjete vlastním zdrojem, ušetříte.  

Energetická komunita  

Aby mohlo elektřinu sdílet víc než 11 odběrných míst, musí vzniknout energetické společenství jako právnická osoba. To sdružuje buď jednotlivé domácnosti, firmy a instituce nebo celé skupiny sdílení. Do 30. 6. 2026 platí limit na velikost skupiny. Nesmí přesáhnout 1 000 odběrných, která můžou být rozmístěná na území nanejvýš 3 obcí s rozšířenou působností nebo v katastru Prahy. 

Jak na sdílení elektřiny

Jaké náklady jsou se sdílením elektřiny spojené

Distribuční poplatky  

  • Na elektřinu sdílenou přes distribuční síť se vztahují stejné distribuční poplatky jako na tu, kterou odeberete ze sítě.   

Platba za sdílenou elektřinu 

  • Záleží jen na členech skupiny, jestli se za sdílenou elektřinu bude platit, případně kolik. 

Co vás často zajímá

Alokační klíč určuje, jaký podíl elektřiny ze společného zdroje připadne jednotlivým členům skupiny sdílení. Měl by být nastavený tak, aby se vyrobená elektřina v každém okamžiku maximálně využila. Odběrné místo s největší průměrnou spotřebou by tak logicky mělo získat největší podíl. 

Elektroenergetické datové centrum, a.s., vzniklo v roce 2023 a pro celý koncept komunitní energetiky je naprosto klíčové. Co má za úkol: 

  • Zajišťovat komunikaci a předávání dat mezi účastníky sdílení. Mezi ně kromě odběrných míst, která se ho přímo účastní, patří také třeba dodavatelé energií, distributoři nebo Energetický regulační úřad.
  • Registrovat účastníky sdílení. 
  • Určovat alokační klíče, které říkají, jak se sdílená elektřina mezi členy skupiny dělí. 
  • Vypořádat sdílení v rámci jednotlivých skupin.  

Vyrobená elektřina se musí ve skupině sdílení spotřebovat v 15minutových intervalech tak, jak její výrobu zaznamená chytrý elektroměr. Pokud k tomu nedojde, odchází do sítě jako přebytek. Elektřina vyrobená ve 12:01 se tedy musí spotřebovat do 12:14. V případě, že výrobna zrovna žádnou elektřinu neprodukuje, není co sdílet.   

Tento přístup je jednotný v celé Evropě a vychází z nejkratšího intervalu, v jakém jsou chytrá měřidla schopná zaznamenat data o výrobě. Spotřeba vyrobené elektřiny v reálném čase není možná a 15ti minutové intervaly jsou tomu nejblíž, jak to současná technologie dovoluje.   

Průběhové měření, jinak také chytré měření, je zkrátka elektroměr, který umí průběžně zaznamenávat údaje o vyrobené a odebrané elektřině. Distributoři ho odečítají na dálku, takže k odběratelům, kteří chytrý elektroměr mají, už nemusí chodit odečítači.

Společenství pro obnovitelné zdroje může vyrábět, a tudíž i sdílet jen elektřinu z obnovitelných zdrojů. Mezi ty se počítá slunce, vítr, voda a biomasa.

Chci pomoct se zapojením do sdílení elektřiny