Sdílení ve skupině s maximálně 11 členy

Aktivní zákazník: Posílejte elektřinu sousedům, sobě na chalupu nebo mezi firemními budovami

Ať už jste majitelem zdroje sdílené elektřiny, nebo jejím budoucím odběratelem, na této stránce vám poradíme, jak se stát součástí komunitní energetiky. Se vším kolem sdílení elektřiny vám navíc rádi pomůžeme. Stačí, když nám tu necháte svůj e-mail a telefon, abychom se vám co nejdřív mohli ozvat zpátky.

Služba bude dostupná k 1. 8. a stránka je zatím jen informativní.

Výhody komunitní energetiky 

Dostupná energie vyrobená v Česku 

Domácnosti, firmy, ale i úřady nebo školy můžou díky sdílení pokrýt část svojí spotřeby elektřinou z bezpečného lokálního zdroje. Zbytek bude dál pocházet od dodavatele energií tak, jak jsme všichni zvyklí. Vypořádání sdílení se pak objeví na faktuře za dodávku.

Využití přebytků z výroby 

Pokud jste majitelem nějakého zdroje, například solární elektrárny, sdílení je jedním ze způsobů, jak minimalizovat přebytky z výroby. Elektřinu spotřebujete buď sami třeba na chatě nebo v bytě, nebo se o ni můžete podělit s rodinou, přáteli a sousedy. 

Nižší náklady na energie 

Je čistě na členech skupiny, jestli si za sdílenou elektřinu domluví nějakou cenu. Pokud tedy budete elektřinu sdílet například sami sobě do jiného odběrného místa přes distribuční síť, zaplatíte jen distribuční poplatky. Tím, že si část spotřeby pokryjete vlastním zdrojem, ušetříte. 

Energetická komunita do 11 odběrných míst  

Každý, kdo provozuje výrobnu elektřiny, například fotovoltaickou elektrárnu na střeše rodinného domu, může sdílet svoje přebytky s dalšími odběrnými místy. Ta mohou být vlastní, ale i cizí. Může jít o vaši chatu, stejně jako třeba o kadeřnictví, které v domě provozujete. Místa se dokonce můžou nacházet v různých částech Česka. Jde o ideální řešení pro sdílení v rodině, mezi přáteli, sousedy nebo třeba na chatu.

Jak na sdílení elektřiny

Jaké náklady jsou se sdílením elektřiny spojené

Distribuční poplatky  

  • Na sdílenou elektřinu se vztahují stejné distribuční poplatky jako na tu, kterou odeberete ze sítě. I ke sdílení elektřiny se totiž distribuční síť využívá a zdrojová výrobna do ní musí být připojená.

Platba za sdílenou elektřinu 

  • Záleží jen na členech skupiny, jestli se za sdílenou elektřinu bude platit, případně kolik. 

Co vás často zajímá

Alokační klíč určuje, jaký podíl elektřiny ze společného zdroje připadne jednotlivým členům skupiny sdílení. Měl by být nastavený tak, aby se vyrobená elektřina v každém okamžiku maximálně využila. Odběrné místo s největší průměrnou spotřebou by tak logicky mělo získat největší podíl.

Elektroenergetické datové centrum, a.s., vzniklo v roce 2023 a pro celý koncept komunitní energetiky je naprosto klíčové. Co má za úkol: 

  • Zajišťovat komunikaci a předávání dat mezi účastníky sdílení. Mezi ně kromě odběrných míst, která se ho přímo účastní, patří také třeba dodavatelé energií, distributoři nebo Energetický regulační úřad.
  • Registrovat účastníky sdílení. 
  • Určovat alokační klíče, které říkají, jak se sdílená elektřina mezi členy skupiny dělí. 
  • Vypořádat sdílení v rámci jednotlivých skupin.  

Vyrobená elektřina se musí ve skupině sdílení spotřebovat v 15minutových intervalech tak, jak její výrobu zaznamená chytrý elektroměr. Pokud k tomu nedojde, odchází do sítě jako přebytek. Elektřina vyrobená ve 12:01 se tedy musí spotřebovat do 12:14. V případě, že výrobna zrovna žádnou elektřinu neprodukuje, není co sdílet.   

Tento přístup je jednotný v celé Evropě a vychází z nejkratšího intervalu, v jakém jsou chytrá měřidla schopná zaznamenat data o výrobě. Spotřeba vyrobené elektřiny v reálném čase není možná a 15ti minutové intervaly jsou tomu nejblíž, jak to současná technologie dovoluje.   

Průběhové měření, jinak také chytré měření, je zkrátka elektroměr, který umí průběžně zaznamenávat údaje o vyrobené a odebrané elektřině. Distributoři ho odečítají na dálku, takže k odběratelům, kteří chytrý elektroměr mají, už nemusí chodit odečítači.

Ne, to možné není. Každé odběrné místo může patřit právě do jedné skupiny.  

Chci pomoct se zapojením do sdílení elektřiny