Obnovitelné zdroje pro firmy. Tepelné čerpadlo

14. 8. 2023 Redakce
7 min. čtení
Ekonomika

Obnovitelné zdroje energie se stávají běžnou součástí nejen domácností, ale i firemních provozů. Jejich výhodou je minimalizace dopadu podnikání na životní prostředí, vysoká účinnost při výrobě a zpracování energie a také větší nezávislost na fosilních zdrojích. Mezi stále častěji využívané zdroje dnes patří i tepelná čerpadla.

Tepelné čerpadlo je výhodným zdrojem tepla pro vytápění i ohřev vody jak pro domácnosti, tak pro firmy. Investice do tepelného čerpadla je obvykle dlouhodobá a vyžaduje promyšlenou strategii. Je nutné počítat s ekonomickou návratností deset a více let (v závislosti na vybraném typu čerpadla a rozsahu jeho použití).

Tepelné čerpadlo pro vytápění i chlazení přináší až třetinovou úsporu oproti plynovému nebo elektrickému kotli. Zpravidla lze využít několik typů čerpadel, která si berou tepelnou energii ze země, vzduchu nebo podzemní vody. Zatímco u vzduchu není nutné provádět velké zásahy do pozemku, v případě ostatních typů je tomu jinak. Tepelné čerpadlo, které využívá podzemní vodu, vyžaduje hluboký vrt, u čerpadla využívajícího teplo půdy pak potřebnou plochu pod povrchem pozemku.

Instalace zařízení na využití obnovitelných zdrojů energie znamená pro firmu mnoho výhod, které vyváží počáteční finanční a projektovou zátěž i časově omezené nepohodlí při realizaci. Hlavní výhodou jsou energetické úspory, provoz tepelného čerpadla ale navíc snižuje uhlíkovou stopu (hlavně pokud je napájeno zelenou elektřinou) a může firmě vylepšovat ESG skóre. Využívání obnovitelných zdrojů energie, mezi něž tepelná čerpadla patří, může zároveň zlepšit celkovou image firmy a její „soft power“ v jednání se zákazníky a partnery.

Jak začít využívat obnovitelné zdroje energie

Možností, jak obnovitelné zdroje získat, je celá řada. Nejnáročnější, ale také nejefektivnější je instalace vlastních obnovitelných zdrojů, tedy například zmíněné fotovoltaiky nebo právě tepelného čerpadla. Další možností je rovněž nákup zelené energie od dodavatele, případně využití investic do obnovitelných zdrojů a jejich podpory formou zelených certifikátů.

Jaké dotace mohou firmy využít

Jednou z možností, jak získat prostředky na vlastní výrobu zelené energie, jsou dotační programy. Firmy v Česku ale nemohou využít dotačních výhod z programu Nová zelená úsporám. Ten je určen primárně majitelům rodinných domů a bytů. Existuje ovšem množství jiných dotací, většinou přímo pod Ministerstvem životního prostředí nebo Ministerstvem průmyslu a obchodu. Firma by se proto měla pravidelně zajímat o to, jaké výzvy jednotlivá ministerstva každoročně vypisují. To stejné platí i pro dotace z fondů Evropské unie.
Součástí některých programů jsou také výhodné, bezúročné úvěry, jež podnikatelům pomáhají financovat projekt na pořízení obnovitelných zdrojů. Jejich výše se pohybuje od půl milionu až do 60 milionů korun. Díky tomu lze dotovat:

 • modernizaci a rekonstrukci rozvodu elektřiny, plynu a tepla v budovách,
 • zavádění a modernizaci systému měření a regulace hospodaření s energií,
 • modernizaci nebo rekonstrukci stávajících zařízení na výrobu energie,
 • modernizaci soustav osvětlení budov a průmyslových areálů,
 • opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru,
 • zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů,
 • využití odpadní energie ve výrobních procesech.

Zdroj: Dotace.eu 

Případové studie

Předtím než se jako firma vůbec rozhodnete pro instalaci obnovitelných zdrojů, je nutné si vše velmi dobře naplánovat. V první fázi je vhodné využít informací z případových studií, které mohou nabízet konkrétní firmy, zabývající se instalací nových systémů vytápění nebo získávání elektrické energie. V případové studii se dočtete nejen o specifických požadavcích společností, jako je rozsah výroby, komfort zaměstnanců, ale také o nákladech a úsporách, které přechod na obnovitelné zdroje přinesl.

Proces konzultace a výběru konkrétního technologického řešení může být náročný, ale pro výsledek je extrémně důležitý. Jde vlastně o takovou energetickou strategii, která obsahuje počáteční investici, přípravu a realizaci projektu a samozřejmě i následnou údržbu technologií. 

Na co si dávat pozor

Volba firmy, jež provede instalaci tepelného čerpadla, je stěžejní. Bude na tom záviset kvalita projektu, výsledné technické řešení, financování a další údržba a revize. Vybírejte proto firmy, které jsou prověřené a mají dobré reference. Řídit se můžete právě zmíněnými případovými studiemi, díky nimž získáte představu, jak firma umí řešit individuální potřeby zákazníka a jaké technologie je schopna instalovat.

Na co se před pořízením tepelného čerpadla zaměřit? Hlavně na podmínky konkrétního provozu tepelného čerpadla „in situ“. Obvykle to znamená výběr technologie – vzduch-voda, země-voda, vzduch-vzduch nebo voda-voda. Také je důležité, jakou funkci tepelné čerpadlo má mít, zda vytápět, ohřívat užitkovou vodu nebo chladit budovu. 

Kvůli hlučnosti akustického tlaku a výkonu čerpadla je vhodné promyslet prostor, kam jej ideálně umístíte, aby zbytečně nerušilo pracovníky nebo okolí firmy.

Jedním ze základních technických parametrů tepelného čerpadla je sezónní topný faktor (SCOP). Ten určuje, kolik tepelné energie ve srovnání se spotřebou elektřiny vyrobí, přičemž zohledňuje celosezónní provoz. 

Při volbě dodavatele tepelného čerpadla je důležité:

 • Vybrat prověřenou firmu s historií a kvalitními projekty. Zažádejte také o návštěvu realizovaného projektu. Nejde jen o dobu záruky. Vybíráte tepelné čerpadlo, které vám bude sloužit klidně dalších 15 let.
 • Srozumitelně komunikujte své zadání a očekávání a na jejich dodržení trvejte – nechte si předložit výpočty tepelných ztrát objektu a projektovou dokumentaci.
 • Dobře čtěte smlouvy o dílo ohledně záruk, aby zahrnovaly zodpovědnost za celé dílo, nikoliv jen za vybrané části.
 • Součástí smlouvy by mělo být i zprovoznění tepelného čerpadla, revizní zpráva a informace o hlučnosti tepelného čerpadla. Firma, kterou vyberete, by také měla poskytovat pravidelný servis zařízení.

Další důležité technické parametry

 • Parametry hladiny akustického tlaku nebo výkonu – v návaznosti na hlučnost se řeší umístění čerpadla.
 • Topný výkon a účinnost (COP) tepelného čerpadla. Tyto parametry je nutné posuzovat především z pohledu ceny. Levnější TČ v těchto parametrech totiž zaostávají za dražšími typy.
 • Důležitým parametrem je rovněž maximální výstupní teplota vody v závislosti na požadované teplotě v otopné soustavě.
 • Typ použitého chladiva. Starší typy chladiv nemusí být ze strany výrobce a servisu v celé předpokládané době životnosti čerpadla na trhu dostupné. Důležitá je i možnost plynulé regulace čerpadla. Ne všechna ji mají. Rozhodně volte to s regulací.
 • Pokud je ve hře zvýšení výkonu tepelného čerpadla (instalace dalšího), je nutné zkontrolovat, zda je možné daný typ čerpadla takto propojit – tzv. zapojení do kaskády.
 • Také je dobré vědět, jestli bude použito tepelné čerpadlo jako monovalentní zdroj – na místě nebude k dispozici další zdroj – nebo bude integrován bivalentní zdroj – k dispozici bude další technologie (například elektrický kotel). Sledovaným parametrem je tzv. bod bivalence (jedná se o teplotu, do níž tepelné čerpadlo funguje jako hlavní zdroj tepla).
 • Často opomíjeným parametrem je účinnost tepelného čerpadla při nižších venkovních teplotách (-7 °C, -10 °C atd.). U tepelných čerpadel země-voda je dobré znát chladicí výkon, kterým se odebírá ze země energie. Díky tomu se stanoví parametry zemních vrtů.
 • V případě, že bude tepelné čerpadlo připravovat pro objekt teplou vodu, je nutné její přípravu oddělit od systému vytápění. Případně lze pro přípravu teplé vody použít samostatné vysokoteplotní tepelné čerpadlo.

Ekonomické vytápění

Navrhneme, instalujeme a zprovozníme ideální systém vytápění pro vaše budovy nebo provoz. Ozvěte se nám a topte efektivněji.

To mě zajímá

Související články

Pozor na neoprávněný odběr energií. Může vzniknout i při změně dodavatele

Neoprávněný odběr energií je nejen nelegální, ale bývá i nebezpečný. Hrozí riziko požárů a v případě plynu i výbuchu nebo otrav. Nelegální spotřeba energií může vzniknout mimo jiné také při ukončení smlouvy, pokud si s dostatečným předstihem nesjednáte nové dodávky. Podívejme se na celou problematiku podrobněji.
Víc najdete zde

Obnovitelné zdroje pro firmy. Praktický rádce pro pořízení fotovoltaiky

Solární panely a vlastní fotovoltaická elektrárna dokáže firmám přinést poměrně velké provozní úspory. Díky fotovoltaice je možné například ohřívat vodu nebo vyrábět elektřinu pro vlastní spotřebu.
Víc najdete zde