E.ON Rádce

S úsporami energií, chytrou domácností nebo ekologickou dopravou rádi poradíme všem

V čem jsou výhodné zelené střechy?

Životní prostředí
  • Ozeleněné střechy zlepšují klima ve svém okolí, protože střecha se v létě tolik nezahřívá.
  • Zeleň na střeše zadržuje vodu. To přispívá k lepšímu klimatu v jejich okolí, dům také při dešti tolik nezatěžuje kanalizaci.
  • Zelené střechy mají podle některých výzkumů i pozitivní vliv na lidskou psychiku.
  • Ozeleněna by mohla být až pětina všech střech ve městech.

Jako zelená střecha se označuje zastřešení obytných domů i užitkových budov, která má na svrchní straně vysázené rostliny. Podle skladby rostlin se zelené střechy rozlišují na extenzivní – se suchomilnými květinami, a intenzivní, kdy střechu pokrývají různé trávy a někdy i keře nebo stromy.

Přirozená a ekologická klimatizace

Zelené střechy fungují jako přírodní ekologická klimatizace. Okysličují, ochlazují a zvlhčují okolní vzduch a tím narušují jev městských tepelných ostrovů, kdy je ve městech daleko větší horko než v jejich okolí. Současně přispívají k tepelné stabilitě domy, snižují tepelné ztráty a chrání nosné konstrukce a hydroizolace proti UV záření. Díky rozšiřujícím se ekologickým trendům jsou už zelené střechy vnímány jako normální a běžně dostupný prvek stavby, nikoli jako luxus.

Velkou výhodou zelených střech je zadržování vody. Při dešti se střecha s rostlinami nasákne vodou, která se pak odpařuje do vzduchu a tím jej provlhčuje. Dešťová voda tak ihned po dešti zbytečně nedoteče do kanalizace, ale zůstane na místě. To je vzhledem ke stále častějším obdobím sucha velmi důležité.

Ve městě se zelenými střechami se cítíme lépe

Zelené střechy a zeleň obecně má navíc pozitivní vliv na lidskou psychiku. Například vědci z univerzity v Melbourne zkoumali vliv zelených střech a lidské myšlení a došli k závěru, že možnost pohledu do zelené střechy výrazně zlepšuje soustředění a zlepšuje myšlení.

Mnohá města mají v budování zelených střech velké rezervy.  Podle odhadu odborníků by s využitím vhodné stavební technologie mohlo být možné ozelenit až 20 % budov ve městech. Zelená by navíc mohla být každá střecha se sklonem menším než 15 stupňů.

Pojďte s námi změnit svět. Soutěž E.ON Energy Globe každoročně oceňuje nejlepší projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu i energii. Můžete v ní hlasovat a vyhrát hodnotné ceny, anebo rovnou přihlásit nějaký svůj projekt. Více na webu E.ON Energy Globe.