Jak moc zatěžuje životní prostředí výroba fotovoltaických panelů

  1. Solární panel se skládá hlavně ze skla, křemíku a menšího množství vzácných kovů.
  2. Průmyslová výroba solárních panelů je náročná na energie a má jistý - ale nevelký - dopad na životní prostředí.
  3. Výroba fotovoltaických panelů většinou probíhá v uzavřených provozech s naprostou kontrolou jejího dopadu na životní prostředí.
  4. Většina solárních panelů se nyní vyrábí v Číně, lze ale očekávat  opětovný přesun výroby do Evropy.

Proč je to důležité

Průmyslová výroba solárních panelů zatěžuje životní prostředí, nejde ale o nic dramatického. Jde o běžnou průmyslovou výrobu, která vyžaduje energii a jejíž dopady na okolní životní prostředí jsou hlídány a minimalizovány. Nové postupy výroby panelů už navíc na rozdíl od minulosti nevyžadují velké množství chloru.      

Technologie výroby fotovoltaických panelů pokročily natolik, že panely jsou už téměř úplně recyklovatelné. To znamená, že tolik nezatěžují životní prostředí, navíc mají stále větší účinnostdlouhověkost, která může být i 50 let. 

Většina fotovoltaických panelů se vyrábí v Číně, očekává se ale opětovný nárůst výroby v Evropě. Ekologicky šetrná výroba fotovoltaických panelů by se měla v blízké budoucnosti rozběhnout například v Německu. 

Buďte soběstačnější s vlastní elektrárnou 

Solární elektrárnu pro vás navrhneme, postavíme ji, a ještě vám na ni pomůžeme získat dotaci. K tomu od nás zdarma dostanete servisní prohlídku po 2 a po 4 letech od instalace. 

Co je dobré vědět

  • Největší zastoupení materiálu ve fotovoltaickém panelu má sklo (60–70 % váhy). Jeho recyklace je nejjednodušší. Snižuje nároky na těžbu surovin a nezatěžuje kapacitu skládek.
  • 20 % objemu tvoří hliník, hlavně v případě rámu. Také on se lehce recykluje.
  • Další hmotou je plast, který nahrazuje skleněné části. Většinou se musí spálit.
  • Fotovoltaické články jsou polovodiče, které jsou náročné na výrobu, ale dají se recyklovat. Zpracovatelská firma panely rozebere a mechanicky nebo chemicky oddělí použité kovy a další prvky pro následné zpracování.  
  • Těžké kovy jsou toxickým odpadem, který nesmí uniknout do životního prostředí, tvoří ale minimální položku fotovoltaického panelu. I těžké kovy je ale možné znovu využít v průmyslu, nebo se bezpečně uskladní. 

Mohlo by vás také zajímat:

Co je to zelená elektřina
Zelená elektřina pochází z obnovitelných zdrojů energie.
Víc najdete tady
Jak funguje odběr zelené elektřiny
Elektřina je jen jedna a ve vašich zásuvkách se při odebírání zelené elektřiny nic nemění.
Víc najdete tady
Jak moc obnovitelné zdroje prodraží elektřinu
V každé kilowatthodině elektřiny automaticky platíte příspěvek na podporu obnovitelných zdrojů energie.
Víc najdete tady