E.ON Rádce

S úsporami energií, chytrou domácností nebo ekologickou dopravou rádi poradíme všem

Jak na zateplení domů a firemních objektů?

Pro podnikatele Jak ušetřit na energii Stavební úpravy
  • Kvalitní zateplení budov poslouží jako dobrý základ pro energetickou úsporu ve firmách.
  • Většinou se využívají kontaktní zateplovací systémy s izolantem z polystyrenu nebo minerálních vláken.
  • Další variantou je například foukaná izolace.

Zatímco řada obytných domů je již zateplena, firemní objekty ve velké míře na úpravy dosud čekají. Podle odborníků jsou nyní největší rezervy právě ve snižování energetické náročnosti firemních objektů – a to jak výrobních, tak i administrativních budov. Pro zateplení se nejčastěji využívají kontaktní zateplovací systémy, technologie, které se mezinárodně označují zkratkou ETICS (External Thermal Insulation Composite System). Jedná se o tepelně-izolační desky z pěnového polystyrenu nebo minerálních vláken umístěné na vnější stranu stěn budovy.

Díky dobrému zateplení by budova neměla v zimě tolik promrzat a teplo by se nemělo dostávat ven. V letním období izolace poslouží jako ochrana před přehříváním, což celkově zajistí tepelnou pohodu pro vaše pracovníky a vás samotné.

Zateplování provozních budov deskami z polystyrenu

Polystyren ve formě desek se pomocí lepidla lepí na vnější obvodové stěny. Následně se desky ukotvují ještě plastovými hmoždinkami. Tento systém zahrnuje také vrstvy vyrovnávací malty, sklotextilní síťovinu a omítku. Polystyren patří k velmi silným tepelným izolantům, jeho hlavní nevýhodou je ale malá propustnost pro vodních páru. Velký difúzní odpor může zapříčinit kondenzaci vlhkosti ve stěnách. Právě proto se doporučuje na stěny z materiálu, který má difúzní odpor také vyšší, což je například beton.

Problémy s propustností vody mohou nastat při aplikaci příliš slabé vrstvy polystyrenu na cihelné nebo plynosilikátové zdivo. Ovšem i tohle riziko lze snížit, a to použitím polystyrenových desek s malými otvory, jež zajistí odvádění vodních par.

Tepelná izolace z minerální vlny

Druhým velmi často používaným izolantem je minerální vlna. V kontaktním zateplovacím systému se uplatňuje ve formě minerálních desek. Desky se podobně jako polystyren lepí přímo na fasádu a kotví se plastovými hmoždinkami. Součástí konstrukce jsou též výztuže a omítka.

Pojďte s námi změnit svět. Soutěž E.ON Energy Globe každoročně oceňuje nejlepší projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu i energii. Můžete v ní hlasovat a vyhrát hodnotné ceny, anebo rovnou přihlásit nějaký svůj projekt. Více na webu E.ON Energy Globe.

Desky z minerální vlny můžete umístit na všechny typy zděných i betonových konstrukcí. U minerální vlny rovněž hrozí jisté riziko kondenzace vody, a to v případě, že je při lepení použit lepicí tmel. Zabránit kondenzaci můžete použitím minerální tenkovrstvé omítky. Pořizovací cena tepelně-izolačního systému z minerální vlny je ve srovnání s polystyrenem mírně vyšší, minerální vlna je však nehořlavá a propouští vodní páru, což je žádoucí.

Foukaná tepelná izolace

Aplikací foukané izolace jednak dosáhnete snížení nákladů za energie, jednak revitalizujete budovu. Foukaná izolace se využívá na zateplení stropu, případně půdních podlah. Zejména u větších objektů, jako jsou výrobní haly, se nejčastěji zatepluje strop. Pokud je zde foukaná izolace provedena správně, je úspora energie až 30 %. V případě větších podniků tak může jít i o statisíce korun ročně. Nevýhodou foukané izolace mohou být požadavky na prostor, protože izolaci je nutné někam umístit. Typicky mezi konstrukci a záklop stropu.

Pozor na kvalitní provedení

Kontaktní vnější zateplení je ucelený stavební systém a jeho správnou funkčnost a dlouhou životnost zaručí jen použití certifikovaných materiálů a výrobků. Důležitá je také kvalita přípravy a samotných realizačních prací.