E.ON Rádce

S úsporami energií, chytrou domácností nebo ekologickou dopravou rádi poradíme všem

Jak v úsporách energie pomáhá termovize?

  • Sledování úniků tepla na základě termovize slouží k  odhalení míst, která narušují celkové zateplení domu.

  • Přístroj odhalí nedostatečně provedenou izolaci, tepelné mosty a další místa úniků tepla z domu.

  • Ideální je termovizi použít před začátkem rekonstrukce staršího domu a po jejím dokončení.

Jako termovize se označuje technologie, která umožňuje vizuálně sledovat tepelné záření. Často se proto využívá při zateplování domů. Pokud si totiž dům prohlédnete termovizí, snadno zjistíte, kde všude vám z interiéru uniká teplo. Díky termokameře lze odhalit, kudy vedou tepelné mosty, a tedy místa největšího úniku tepla, i to, kolik tepla unikne stěnami a okny.

Jak funguje termokamera?

Termokamera funguje na principu snímání infračerveného záření – tepla. Výsledný obraz ukazuje různé teploty povrchu, díky čemuž lze při kontrole domu termokamerou odhalit různé nedostatky v zateplení domu.

Dům nechte prohlédnout před zateplením i po něm

Diagnostika staveb by měla být provedena ještě před zahájením stavebních úprav, které by se následně měly zaměřit na zjištěné nedostatky. Některá místa se mohou ukázat jako velmi riziková, na některých naopak zateplení nemusí být potřeba. Nafocení fasády pomocí termokamery je krokem k optimalizaci zateplovacích prací. Může se třeba ukázat, že problém úniku tepla není ani tak ve fasádě, jako v tepelných mostech například ve stropech, napojení oken či dveří nebo v podlaze.

Pojďte s námi změnit svět. Soutěž E.ON Energy Globe každoročně oceňuje nejlepší projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu i energii. Můžete v ní hlasovat a vyhrát hodnotné ceny, anebo rovnou přihlásit nějaký svůj projekt. Více na webu E.ON Energy Globe.

Pokud máte k dispozici vhodnou techniku, lze základní diagnostiku domu provést svépomocí. V každém případě je však dobré se obrátit na odbornou firmu, která nejen pořídí přesné snímky, ale také je dokáže správně interpretovat a posoudit.

Kontrola termokamerou může být užitečná též po dokončení zateplovacích prací. Pomůže vám odhalit případné chyby nebo slabá místa nové tepelné izolace.