Jaká pravidla má Nová zelená úsporám?

  1. Díky dotačnímu programu Nová zelená úsporám můžete dostat státní podporu v řádu milionů korun.  
  2. Ovšem musíte splnit podmínky a získané peníze využít účelně na energetickou úspornost svého domu.
  3. Příslušné dokumenty můžete Státnímu fondu životního prostředí odevzdat v elektronické formě.

Nová zelená úsporám poskytne žadateli až 10 milionů Kč 

Na rozdíl třeba od Kotlíkových dotací je možné podávat žádosti o dotace v rámci Nové zelené úsporám kdykoli během roku. Maximální výše podpory dosahuje až 50 % uznaných nákladů (pro rodinné domy), nebo 10 milionů Kč a 20 % uznaných nákladů (pro bytové domy). V programu Nová zelená úsporám lze uplatnit jenom jednu žádost na jeden dům. Žádost však může obsahovat kombinaci více opatření.

Žádosti o dotaci jsou přijímány elektronicky, ale můžete navštívit i krajské pracoviště Státního fondu životního prostředí, kde vám možná s vyřízením pomohou.


Jak podat žádost v dotačním programu Nová zelená úsporám

Abyste byli zařazeni do programu Nová zelená úsporám, musíte doložit odborný posudek, který vám zpracuje projektant nebo energetický specialista. S ním vyplníte a podepíšete rovněž krycí list technických parametrů pro oblast podpory A (zateplování), B (výstavba v pasivním standardu) nebo C (vytápěcí, solární termické a větrací systémy). Součástí potřebných dokumentů je mimo jiné také soupis faktur za provedené práce, kopie faktur a také příslušné pokladní doklady (nebo alespoň výpis z bankovního účtu, kde jsou příslušné platby patrné).

V současné době je možné všechny potřebné dokumenty odevzdat elektronicky - navedou vás informace na portálu Novazelenausporam.cz, na němž se musíte při podání žádosti registrovat. Po odeslání žádosti a všech dalších náležitostí dostanete vyhodnocení a v ideálním případě nakonec obdržíte dotaci na svůj bankovní účet. 

Buďte soběstačnější s vlastní elektrárnou 

Solární elektrárnu pro vás navrhneme, postavíme ji, a ještě vám na ni pomůžeme získat dotaci. K fotovoltaice navíc můžete mít Virtuální baterii, do které si uložíte nespotřebovanou energii na později.

Chci svou elektrárnu