Jak na zateplení domů a firemních objektů?

  1. Kvalitní zateplení budov poslouží jako dobrý základ pro energetickou úsporu ve firmách.
  2. Většinou se využívají kontaktní zateplovací systémy s izolantem z polystyrenu nebo minerálních vláken.
  3. Další variantou je například foukaná izolace.

Zatímco řada obytných domů je již zateplena, firemní objekty ve velké míře na úpravy dosud čekají. Podle odborníků jsou nyní největší rezervy právě ve snižování energetické náročnosti firemních objektů – a to jak výrobních, tak i administrativních budov.

Pro zateplení se nejčastěji využívají kontaktní zateplovací systémy, technologie, které se mezinárodně označují zkratkou ETICS (External Thermal Insulation Composite System). Jedná se o tepelně-izolační desky z pěnového polystyrenu nebo minerálních vláken umístěné na vnější stranu stěn budovy.

Díky dobrému zateplení by budova neměla v zimě tolik promrzat a teplo by se nemělo dostávat ven. V letním období izolace poslouží jako ochrana před přehříváním, což celkově zajistí tepelnou pohodu pro vaše pracovníky a vás samotné.

Využívejte zelenou elektřinu od E.ONu 

Záleží vám na životním prostředí? Začněte využívat naši zelenou elektřinu. Ta pochází výhradně z obnovitelných zdrojů a nakupujeme ji především od českých výrobců. Tak honem, přejděte s námi na zelenou!

Více informací

Zateplování provozních budov deskami z polystyrenu

Polystyren ve formě desek se pomocí lepidla lepí na vnější obvodové stěny. Následně se desky ukotvují ještě plastovými hmoždinkami. Tento systém zahrnuje také vrstvy vyrovnávací malty, sklotextilní síťovinu a omítku. Polystyren patří k velmi silným tepelným izolantům, jeho hlavní nevýhodou je ale malá propustnost pro vodních páru. Velký difúzní odpor může zapříčinit kondenzaci vlhkosti ve stěnách. Právě proto se doporučuje na stěny z materiálu, který má difúzní odpor také vyšší, což je například beton.

Problémy s propustností vody mohou nastat při aplikaci příliš slabé vrstvy polystyrenu na cihelné nebo plynosilikátové zdivo. Ovšem i tohle riziko lze snížit, a to použitím polystyrenových desek s malými otvory, jež zajistí odvádění vodních par.

Tepelná izolace z minerální vlny

Druhým velmi často používaným izolantem je minerální vlna. V kontaktním zateplovacím systému se uplatňuje ve formě minerálních desek. Desky se podobně jako polystyren lepí přímo na fasádu a kotví se plastovými hmoždinkami. Součástí konstrukce jsou též výztuže a omítka.

Desky z minerální vlny můžete umístit na všechny typy zděných i betonových konstrukcí. U minerální vlny rovněž hrozí jisté riziko kondenzace vody, a to v případě, že je při lepení použit lepicí tmel. Zabránit kondenzaci můžete použitím minerální tenkovrstvé omítky. Pořizovací cena tepelně-izolačního systému z minerální vlny je ve srovnání s polystyrenem mírně vyšší, minerální vlna je však nehořlavá a propouští vodní páru, což je žádoucí.

Foukaná tepelná izolace

Aplikací foukané izolace jednak dosáhnete snížení nákladů za energie, jednak revitalizujete budovu. Foukaná izolace se využívá na zateplení stropu, případně půdních podlah. Zejména u větších objektů, jako jsou výrobní haly, se nejčastěji zatepluje strop. Pokud je zde foukaná izolace provedena správně, je úspora energie až 30 %. V případě větších podniků tak může jít i o statisíce korun ročně. Nevýhodou foukané izolace mohou být požadavky na prostor, protože izolaci je nutné někam umístit. Typicky mezi konstrukci a záklop stropu.

Pozor na kvalitní provedení

Kontaktní vnější zateplení je ucelený stavební systém a jeho správnou funkčnost a dlouhou životnost zaručí jen použití certifikovaných materiálů a výrobků. Důležitá je také kvalita přípravy a samotných realizačních prací.

Kotlíkové dotace máte s námi jisté

Kupujete nový kotel nebo tepelné čerpadlo a chcete získat Kotlíkovou dotaci? Pojďte do toho s námi. Máme 98% úspěšnost! Podívejte se na podrobnější informace. 

Jdu do Kotlíkovek s E.ONem

Mohlo by vás také zajímat:

Co jsou to chytrá města (smart cities)?

Smart Cities zavádí moderní a inteligentní technologie, které usnadňují šetření energií, zvyšují životní úroveň obyvatel a šetří životní  prostředí.
Víc najdete tady

Co mohou chytrá města nabídnout z hlediska dopravy?

Až 40 % řidičů hledá každý den v centrech měst volné parkovací místo. Během 15minutového popojíždění autem se do vzduchu dostane až 1,3 kg emisí.
Víc najdete tady

Je v ČR už nějaké město "chytré"?

Chytrá města neboli smart cities se rozšiřují i v České republice.
Víc najdete tady