Je možné tepelně izolovat mírně vlhké zdivo?

  1. Zateplení by se mělo provádět jen u suchého zdiva.
  2. Před zateplením je tedy nutné najít příčiny vlhkosti ve stěnách domu a dalšímu vlhnutí zamezit.
  3. Vlhkou stěnu je nutné nechat dobře vysušit a použít takovou tepelnou izolaci, která je prostupná pro vodní páru

Zateplení zdiva se provádí kvůli snížení energetických nároků domu. Pokud je však zdivo vlhké, nelze jej kontaktním systémem bez dalších opatření zateplit. Pokud je totiž izolace nanesena na venkovní stranu vlhkého zdiva, je velmi pravděpodobné, že se celková vlhkost zdiva ještě zhorší a zdivo začne uvnitř domu tvořit vlhké mapy a následně plíseň. Nastává to z důvodu nepropustnosti pro vlhkost, která se dříve mohla odpařovat směrem dovnitř i ven a nyní se kumuluje uvnitř stěn.


Nejdříve musíte izolovat stěny proti vlhkosti

Zateplení vlhkých stěn musí vždy předcházet opatření, která dalšímu vlhnutí domu zabrání. Jde většinou o podřezání stěn a vložení vrstvy plastové izolace nebo aplikace nerezových desek o spáry mezi cihlami. Další možností je chemická injektáž, která zdivo zbavuje vzlínající vlhkosti. Chemická tlaková injektáž je odborná stavební činnost, kterou se nedoporučuje provádět svépomocí. Jejím cílem je kompaktní vyplnění kapilárních pórů injektážní hmotou, díky kterému je omezen výskyt vody ve zdivu, které tak může vysychat. Pamatujte také na to, že vlhká stěna vysychá poměrně dlouho – obecně se říká, že zeď vysychá rychlostí 1 mm tloušťky za den. Zdá se to rychlé, ale běžná 40cm zeď vysychá i déle než rok.

Použijte izolační materiál, který propouští vodní páru

U starých domů je vhodné použít takový izolační materiál, který umožňuje prostup vodní páry. Zapomeňte proto na klasické polystyrenové desky a využijte spíš minerální vlnu, nebo desky z dřevovlákna. Nejde však jen o tepelnou izolaci, ale o celou skladbu fasády. Nejlepší možnost je využít takzvanou provětrávanou fasádu - tj. minerální vatu v roštu přikrytou zvenku vhodným obkladem tak, že mezi vatou a obkladem je provětrávaná mezera.

Tepelná izolace přispěje ke snížení zbytkové vlhkosti tím, že výrazně zvýší teplotu stěny a zrychlí tak odpařování vlhkosti směrem ven. Souběžně s tím je vhodné zvýšit větrání místností, protože část vlhkosti se pochopitelně dostává i dovnitř. Nejlepších výsledků z hlediska nákladů na vytápění a zlepšení obytného komfortu dosáhneme:

  • Co největším snížením průniku vody do stěny
  • Co nejlepší a nejpropustnější tepelnou izolací
  • Větráním s rekuperací tepla, které umožní velkou výměnu vzduch v interiéru

Zajímáte se o fotovoltaiku?

Domácí solární elektrárnu vám navrhneme, postavíme a ještě vám na ni vyjednáme skvělou dotaci. Můžete se na nás spolehnout, máme 100% úspěšnost.

Chci solární elektrárnu od E.ONu

Mohlo by vás také zajímat:

Jak vypadá provoz energeticky úsporné domácnosti?

Za energeticky úspornou domácnost můžeme považovat takovou, která energiemi zbytečně neplýtvá a využívá co nejvíce možností, jak ušetřit.
Víc najdete tady

Jak ušetřit za energie v domácnosti?

Nejvyšší položkou v nákladech na energie v domácnosti je vytápění.
Víc najdete tady

Jak ušetřit za energie během zimy?

Během zimních měsíců znatelně narůstá spotřeba energií v domácnosti.
Víc najdete tady