V čem jsou výhodné zelené střechy?

  1. Ozeleněné střechy zlepšují klima ve svém okolí, protože střecha se v létě tolik nezahřívá.
  2. Zeleň na střeše zadržuje vodu. To přispívá k lepšímu klimatu v jejich okolí, dům také při dešti tolik nezatěžuje kanalizaci.
  3. Zelené střechy mají podle některých výzkumů i pozitivní vliv na lidskou psychiku.
  4. Ozeleněna by mohla být až pětina všech střech ve městech.

Jako zelená střecha se označuje zastřešení obytných domů i užitkových budov, která má na svrchní straně vysázené rostliny. Podle skladby rostlin se zelené střechy rozlišují na extenzivní – se suchomilnými květinami, a intenzivní, kdy střechu pokrývají různé trávy a někdy i keře nebo stromy.

Přirozená a ekologická klimatizace

Zelené střechy fungují jako přírodní ekologická klimatizace. Okysličují, ochlazují a zvlhčují okolní vzduch a tím narušují jev městských tepelných ostrovů, kdy je ve městech daleko větší horko než v jejich okolí. Současně přispívají k tepelné stabilitě domu, snižují tepelné ztráty a chrání nosné konstrukce a hydroizolace proti UV záření. Díky rozšiřujícím se ekologickým trendům jsou už zelené střechy vnímány jako normální a běžně dostupný prvek stavby, nikoli jako luxus.

Velkou výhodou zelených střech je zadržování vody. Při dešti se střecha s rostlinami nasákne vodou, která se pak odpařuje do vzduchu a tím jej provlhčuje. Dešťová voda tak ihned po dešti zbytečně nedoteče do kanalizace, ale zůstane na místě. To je vzhledem ke stále častějším obdobím sucha velmi důležité.

Ve městě se zelenými střechami se cítíme lépe

Zelené střechy a zeleň obecně má navíc pozitivní vliv na lidskou psychiku. Například vědci z univerzity v Melbourne zkoumali vliv zelených střech a lidské myšlení a došli k závěru, že možnost pohledu do zelené střechy výrazně zlepšuje soustředění a zlepšuje myšlení. Mnohá města mají v budování zelených střech velké rezervy.  Podle odhadu odborníků by s využitím vhodné stavební technologie mohlo být možné ozelenit až 20 % budov ve městech. Zelená by navíc mohla být každá střecha se sklonem menším než 15 stupňů.

Využívejte zelenou elektřinu od E.ONu 

Záleží vám na životním prostředí? Začněte využívat naši zelenou elektřinu. Ta pochází výhradně z obnovitelných zdrojů a nakupujeme ji především od českých výrobců. Tak honem, přejděte s námi na zelenou!

Více informací

Mohlo by vás také zajímat:

Jaké výhody má konopná izolace?

Konopí ve své průmyslově upravené podobě udrží příjemné podmínky uvnitř domu.  
Víc najdete tady

Co je hliněná omítka a jaké jsou její výhody?

Hliněné omítky jsou zdravé, vytvářejí dobré tepelné i vlhkostní mikroklima.
Víc najdete tady

Jak se staví domy ze slámy?

Slaměný dům je ekologický, levný a život v něm je zdravý.
Víc najdete tady