Dokážou obnovitelné zdroje zajistit stabilní dodávku elektřiny

  1. Vždy to závisí na zdroji energie. Vodní elektrárnu může vyřadit z provozu extrémní sucho, jinak ale dokáže fungovat plynule.
  2. Solární elektrárny nebudou nikdy generovat energii v noci a ty větrné zase za bezvětří.
  3. Obnovitelné zdroje také nejde podle potřeby „zapínat“ a „vypínat“. Přebytečnou elektřinu však dnes lze ukládat a využívat možnosti inteligentního řízení sítě.

Proč je to důležité

Slunce svítí jenom přes den, vítr někdy nefouká a provoz vodních elektráren může narušit sucho. Elektřinu ale potřebujeme stále a nepřetržitě. Aby bylo možné zajistit nepřerušené dodávky elektřiny z obnovitelných zdrojů, bude nutný postupný rozvoj akumulace energie. Jako slibná technologie se v této oblasti jeví vodík.     

Jak plynule mohou různé zdroje energie pracovat?

Podívejme se na předpokládaný roční koeficient využití jednotlivých zdrojů v ČR v roce 2030. Počítá se do něj možnost fungovat nepřetržitě i ztráty dané technologií výroby energie:

  • jádro: 76,2 %
  • uhlí: 70,7 %
  • biomasa, bioplyn: 64,8 %
  • plyn: 46 %
  • voda: 29,3 %
  • vítr: 26,6 %
  • slunce: 11,6 %

Jen obnovitelné zdroje

Možnost, že bychom elektřinu vyráběli jen z obnovitelných zdrojů, je zatím dost vzdálená. Brání tomu jak nedostatek zařízení na výrobu, tak fungování energetické sítě. Zatím potřebujeme nonstop dodávky velkého množství energie. Obnovitelné zdroje – jako vítr nebo sluneční záření – se ale vyznačují nepravidelným „fungováním“. Když nesvítí slunce, nevyrábí se elektřina. 

Energetický mix, který tvoří jen obnovitelné zdroje, nám může kompenzovat zemní plyn. Neškodí životnímu prostředí tolik jako uhlí, takže by elektrárny na zemní plyn mohly vykrývat výpadky obnovitelných zdrojů. Dosáhli bychom tak nezbytné stability celé sítě.

Využití při výrobě vodíku

Elektřinu z obnovitelných zdrojů můžeme díky technologii Power to Gas přetvářet na spalitelný vodík. Protože například automobilová doprava je silně závislá na fosilních palivech, vodíkový pohon může představovat vítanou alternativu.

Pokrok na poli energetických článků a chytrého řízení sítě jde ruku v ruce s rozvojem technologie výroby energie z obnovitelných zdrojů. Konkrétně třeba takzvané palivové články poslouží ke skladování a následnému využití vodíku, který se vyrábí ze solární nebo větrné energie. Z ní se vodík vyrábí ve chvílích, kdy produkce převyšuje spotřebu, a elektřina by tak přišla vniveč.

Je to i jedna z nejnadějnějších možností, jak v budoucnu vyrábět a distribuovat energii jen z obnovitelných zdrojů.

Buďte soběstačnější s vlastní elektrárnou 

Solární elektrárnu pro vás navrhneme, postavíme ji, a ještě vám na ni pomůžeme získat dotaci. K tomu od nás zdarma dostanete servisní prohlídku po 2 a po 4 letech od instalace. 

Mohlo by vás také zajímat:

I fotovoltaika potřebuje pravidelný servis
Pravidelnými prohlídkami a servisem fotovoltaiky předejdete možným poruchám a výpadkům výroby elektřiny.
Víc najdete tady
Co jsou to bezpřetokové solární elektrárny
Bezpřetoková solární elektrárna nemůže dodávat přebytky do distribuční sítě.
Víc najdete tady
Jaké jsou dotace na fotovoltaiku
Dotace na solární zařízení do rodinného domu můžete čerpat v programu Nová zelená úsporám. S tou vám v E.ONu rádi pomůžeme.  
Víc najdete tady