Dokážou obnovitelné zdroje zajistit stabilní dodávku elektřiny

  1. Vždy to závisí na zdroji energie. Vodní elektrárnu může vyřadit z provozu extrémní sucho, jinak ale dokáže fungovat plynule.
  2. Solární elektrárny nebudou nikdy generovat energii v noci a ty větrné zase za bezvětří.
  3. Obnovitelné zdroje také nejde podle potřeby „zapínat“ a „vypínat“. Přebytečnou elektřinu však dnes lze ukládat a využívat možnosti inteligentního řízení sítě..

Podívejme se na předpokládaný roční koeficient využití jednotlivých zdrojů v ČR v roce 2030. Počítá se do něj možnost fungovat nepřetržitě i ztráty dané technologií výroby energie:

  • jádro: 76,2 %
  • uhlí: 70,7 %
  • biomasa, bioplyn: 64,8 %
  • plyn: 46 %
  • voda: 29,3 %
  • vítr: 26,6 %
  • slunce: 11,6 %

Jen obnovitelné zdroje

Možnost, že bychom elektřinu vyráběli jen z obnovitelných zdrojů, je zatím dost vzdálená. Brání tomu jak nedostatek zařízení na výrobu, tak fungování energetické sítě. Zatím potřebujeme nonstop dodávky velkého množství energie. Obnovitelné zdroje – jako vítr nebo sluneční záření – se ale vyznačují nepravidelným „fungováním“. Když nesvítí slunce, nevyrábí se elektřina. 

Energetický mix, který tvoří jen obnovitelné zdroje, nám může kompenzovat zemní plyn. Neškodí životnímu prostředí tolik jako uhlí, takže by elektrárny na zemní plyn mohly vykrývat výpadky obnovitelných zdrojů. Dosáhli bychom tak nezbytné stability celé sítě.

Využití při výrobě vodíku

Elektřinu z obnovitelných zdrojů můžeme díky technologii Power to Gas přetvářet na spalitelný vodík. Protože například automobilová doprava je silně závislá na fosilních palivech, vodíkový pohon může představovat vítanou alternativu.

Pokrok na poli energetických článků a chytrého řízení sítě jde ruku v ruce s rozvojem technologie výroby energie z obnovitelných zdrojů. Konkrétně třeba takzvané palivové články poslouží ke skladování a následnému využití vodíku, který se vyrábí ze solární nebo větrné energie. Z ní se vodík vyrábí ve chvílích, kdy produkce převyšuje spotřebu, a elektřina by tak přišla vniveč. Je to i jedna z nejnadějnějších možností, jak v budoucnu vyrábět a distribuovat energii jen z obnovitelných zdrojů.

Buďte soběstačnější s vlastní elektrárnou 

Solární elektrárnu pro vás navrhneme, postavíme ji, a ještě vám na ni pomůžeme získat dotaci. K fotovoltaice navíc můžete mít Virtuální baterii, do které si uložíte nespotřebovanou energii na později.

Chci svou elektrárnu

Mohlo by vás také zajímat:

Jaké jsou dotace na fotovoltaiku

Dotace na solární zařízení do rodinného domu můžete čerpat v programu Nová zelená úsporám. S tou vám v E.ONu rádi pomůžeme.  
Víc najdete tady

Jaké využití má sluneční energie v domácnosti

Slunce vám doma může ohřívat vodu, vyrábět elektřinu, nebo třeba temperovat dům.
Víc najdete tady

Hybridní solární elektrárny ve firmách. Mají smysl

Hybridní solární elektrárna se může hodit hlavně pro drobnější provozy. Dobře poslouží třeba na horských chatách, penzionech a tak dále.
Víc najdete tady